Innehåll

Balans nr 10 2005

Inledning

”... att vara folkvald är inte uttryck för vare sig inkompetens eller bristande förmåga att kritiskt granska. Att en statlig revision av kommunerna skulle ge bättre kontroll betvivlar jag.”

Håkan Sörman, vd på Sveriges kommuner och landsting, i Dagens Industri den 19 september, på tal om att fullmäktige utser de som ska granska kommunstyrelsen.