Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Ekobrottsmyndigheten utreds

För att effektivare kunna bekämpa ekobrott har regeringen tillsatt en utredning som ska göra en översyn av Ekobrottsmyndigheten (EBM) .

Utgångspunkten sägs vara att EBM bör finnas kvar. Utredaren är dock fri att föreslå den lösning som bedöms vara den bästa. Utredaren Barbro Thorblad, lagman i Malmö tingsrätt, ska göra ”en analys av myndighetens uppgifter och organisation, samt en utvärdering av de resultat som myndigheten har uppnått”. Resultatet ska redovisas senast i början av 2007.