Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Moms på golflektioner

För golflektioner som inte tillhandahålls direkt till golfspelaren är det 25 procents moms och inte 6 procent som annars är normalt inom idrottsområdet. Detta har Regeringsrätten fastställt i ett förhandsbesked.

Tjänster inom idrottsområdet är momsfria om de tillhandahålls av staten, kommun eller av en ideell förening som är inkomstskattebefriad. Tillhandahålls tjänsterna av någon annan, till exempel ett aktiebolag, är tjänsterna momspliktiga. Skattesatsen är då sex procent.

Fallet i regeringsrätten:

Golf AB säljer golflektioner till en golfklubb. Golfklubben upplåter i sin tur lektionerna dels till golfspelare, dels till en sportaffär. Bolaget säljer även golflektioner till företag som erbjuder dessa till sina anställda. Golf AB ansåg att lektionerna borde beläggas med sex procents moms oavsett vem som köper tjänsterna.

Skatterättsnämnden framhöll att tjänsterna måste tillhandahållas direkt till den person som utövar idrotten för att undantagsbestämmelserna i mervärdesskattelagen ska bli tillämpliga.

Bolaget ska därför ta ut 25 procent i moms på tjänsterna.