Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Moms på golflektioner

För golflektioner som inte tillhandahålls direkt till golfspelaren är det 25 procents moms och inte 6 procent som annars är normalt inom idrottsområdet. Detta har Regeringsrätten fastställt i ett förhandsbesked.

Tjänster inom idrottsområdet är momsfria om de tillhandahålls av staten, kommun eller av en ideell förening som är inkomstskattebefriad. Tillhandahålls tjänsterna av någon annan, till exempel ett aktiebolag, är tjänsterna momspliktiga. Skattesatsen är då sex procent.

Fallet i regeringsrätten:

Golf AB säljer golflektioner till en golfklubb. Golfklubben upplåter i sin tur lektionerna dels till golfspelare, dels till en sportaffär. Bolaget säljer även golflektioner till företag som erbjuder dessa till sina anställda. Golf AB ansåg att lektionerna borde beläggas med sex procents moms oavsett vem som köper tjänsterna.

Skatterättsnämnden framhöll att tjänsterna måste tillhandahållas direkt till den person som utövar idrotten för att undantagsbestämmelserna i mervärdesskattelagen ska bli tillämpliga.

Bolaget ska därför ta ut 25 procent i moms på tjänsterna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...