Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Telefon viktigare än Internet

Enligt Telias kommunikationsbarometer är telefon det klart viktigaste redskapet för konsulten för att hålla kontinuerlig kontakt med sina kunder. De tre populäraste sätten för att hålla kontakten är:

  • ringa en gång i veckan (60 procent)

  • skicka företagets elektroniska nyhetsbrev (20 procent)

  • e-posta en kort hälsning minst en gång i veckan (17 procent)