Innehåll

Balans nr 11 2005

Inledning

En tidnings utseende varierar över tiden, precis som modet. Balans fick nytt utseende för fem år och nu är det dags igen. Vi hoppas att den nya layouten ska kännas luftig och inbjuda till läsning.

Till vår hjälp har vi haft formgivaren John Losciale. Stort tack John!

Ett viktigt mål med det nya utseendet har varit att avdelningarna i tidningen ska bli tydligare. Vi hoppas också att den nya layouten ska kännas modernare, utan att för den skull tappa i seriositet. Ett exempel på tydlighet är att de som vi kallar ”klassiska” Balansartiklar, längre utredande artiklar, har en ljusgrå bakgrundsplatta.

Några ord om det typsnitt vi valt till den löpande texten. Typsnittet heter Indigo Antiqua och är ritat av svensken Johan Ström. Det är ett klassiskt typsnitt med god läsbarhet som känns tilltalande och behagligt. Vi hoppas du håller med och kommer att tycka om ”nya” Balans. Hör gärna av dig med synpunkter eller idéer till artiklar och reportage!

Något om innehållet i detta nummer:

Bo Svensson och Mats Tjernberg har skrivit en högst aktuell artikel om de nya 3:12-reglerna för fåmansföretag. Vinnarna är, anser de, företag med stora lönesummor.

Om kvinnor i revisionsbyråbranschen handlar flera artiklar. En kvinnlig revisor som driver den mest lönsamma byrån inom en byråkoncern ger sitt framgångsrecept. Professor Karin Jonnergård redogör för en studie som visar att trots att få kvinnor i revisionsbyråbranschen klättrar högt på karriärsstegen så upplever sig kvinnliga revisorer som jämställda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...