Innehåll

Balans nr 11 2005

Inledning

En tidnings utseende varierar över tiden, precis som modet. Balans fick nytt utseende för fem år och nu är det dags igen. Vi hoppas att den nya layouten ska kännas luftig och inbjuda till läsning.

Till vår hjälp har vi haft formgivaren John Losciale. Stort tack John!

Ett viktigt mål med det nya utseendet har varit att avdelningarna i tidningen ska bli tydligare. Vi hoppas också att den nya layouten ska kännas modernare, utan att för den skull tappa i seriositet. Ett exempel på tydlighet är att de som vi kallar ”klassiska” Balansartiklar, längre utredande artiklar, har en ljusgrå bakgrundsplatta.

Några ord om det typsnitt vi valt till den löpande texten. Typsnittet heter Indigo Antiqua och är ritat av svensken Johan Ström. Det är ett klassiskt typsnitt med god läsbarhet som känns tilltalande och behagligt. Vi hoppas du håller med och kommer att tycka om ”nya” Balans. Hör gärna av dig med synpunkter eller idéer till artiklar och reportage!

Något om innehållet i detta nummer:

Bo Svensson och Mats Tjernberg har skrivit en högst aktuell artikel om de nya 3:12-reglerna för fåmansföretag. Vinnarna är, anser de, företag med stora lönesummor.

Om kvinnor i revisionsbyråbranschen handlar flera artiklar. En kvinnlig revisor som driver den mest lönsamma byrån inom en byråkoncern ger sitt framgångsrecept. Professor Karin Jonnergård redogör för en studie som visar att trots att få kvinnor i revisionsbyråbranschen klättrar högt på karriärsstegen så upplever sig kvinnliga revisorer som jämställda.