Balans nr 11 2005

Noteringar: FAR och SRS rekommenderar sina medlemmar att rösta ja

– ett stort steg närmare en sammanslagning

Nu har både Svenska Revisorsamfundets (SRS) och FAR:s styrelser beslutat att rekommendera sina medlemmar att de båda intresseföreningarna går samman för att skapa en stark branschorganisation.

– Det är mer effektivt att verka i en förening. Genom ett samgående får vi en komplett branschorganisation som bättre kan ta tillvara de intressen som revisorer och specialister i revisionsbyråbranschen har, säger Lars Träff, ordförande i FAR, och Per-Olof Andersson, ordförande i SRS, i ett gemensamt uttalande.

– En viktig målsättning med en ny organisation är att skapa förutsättningar för att ge större medlemsnytta. Det innebär att branschorganisationen i än högre grad kan ge revisorer och specialister den vägledning och support som verksamheten inom revision och rådgivning kräver. Vi får också en bredare bas för lokala aktiviteter.

Omröstningar

SRS har under sommaren och hösten haft omröstningar om samgåendefrågan i sina 14 avdelningar runt om i landet.

– Vissa avdelningar har röstat via e-post och andra har haft möten där de röstat. Det har varit viktigt för oss att vi gått demokratiskt tillväga, berättar Per-Olof Andersson.

Den 18 oktober sammanträdde sedan ”Rådet” där en representant från varje avdelning sitter med. De fick då redogöra för omröstningarna och vilka synpunkter som framkommit i respektive avdelningar. När man därefter röstade blev det ett ”ja” till ett samgående utan reservationer.

– Vi i SRS styrelse höll oss fram till den 18 oktober neutrala till samgåendefrågan. Men nu kommer vi aktivt att arbeta för ett samgående, berättar Per-Olof Andersson.

Arbetsgrupp tillsätts

FAR och SRS kommer nu att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från respektive förening samt en neutral person.

– Den första uppgiften för gruppen är att skyndsamt ta fram ett förslag till stadgar.

– Det kommer att bli ett intensivt arbete att få ihop det praktiska, säger Lars Träff.

Vad kommer den nya organisationen att heta?

– Vi kommer att utlysa en tävling bland föreningarnas medlemmar där det bästa namnet kommer att vinna, berättar Per-Olof Andersson.

Närmast på agendan står FAR:s årsstämma den 25 november då FAR:s medlemmar ska rösta om en sammanslagning första gången.

– Vi har för avsikt att ta ett principbeslut om samgående på stämman, säger Lars Träff.

SRS har sin ordinarie stämma i april. Tidpunkt för eventuell extrastämma var vid denna tidnings pressläggning inte bestämd.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...