Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Förtydligande

I Balans nr 10/05 rapporterades om ett danskt lagförslag om slopad revisionsplikt i små företag. Förslaget gäller företag som inte överskrider två av följande tre gränsvärden, en balansomslutning på tre miljoner kronor, en nettoomsättning på sex miljoner kronor, i genomsnitt 25 heltidsanställda.