Balans nr 11 2005

Revision: Omarbetad dokumentationsstandard

IAASB publicerade i slutet av september 2005 den omgjorda standarden för dokumentationen vid en revision, ISA 230 (Revised) Audit Documentation. Den träder i kraft internationellt vid revisionen av räkenskapsår som börjar den 15 juni 2006 eller senare.

Nedan beskrivs de mest betydelsefulla ändringarna jämfört med tidigare ISA 230 (och nuvarande RS 230).

Ny betoning på att grunden för ställningstagandena i revisionsberättelsen ska vara beskrivna

Den omgjorda standarden betonar än mer att revisionsdokumentationen upprättas tidsmässigt rätt och i nödvändig omfattning för att tillräckligt och ändamålsenligt beskriva grunden för (uttalandena i) revisionsberättelsen och för att visa att revisionen utförts i enlighet med ISA och tillämpliga krav i lagar och föreskrifter (i Sverige RS och god revisionssed i övrigt).

En erfaren revisor ska kunna förstå vad som gjorts

Ett nytt krav är att revisionsdokumentationen upprättas så att det blir möjligt för en erfaren revisor, som inte har någon tidigare anknytning till revisionen, att förstå det revisionsarbete som utförts, resultatet av detta arbete och de bevis som inhämtats, de betydelsefulla omständigheter som identifierats samt de slutsatser som har dragits om dem. Standarden definierar vad som menas med en ”erfaren revisor”. Tidigare ISA var vagare i dessa avseenden.

En sällsynt avvikelse från ett relevant krav i en ISA ska dokumenteras

Om revisorn i sällsynta fall bedömer att det är nödvändigt att avvika från ett relevant krav i en ISA, ska han eller hon dokumentera hur revisorn med den alternativa åtgärd som i stället vidtagits nått revisionsmålet. Om det inte är uppenbart på annat sätt, ska också skälen för att göra avvikelsen dokumenteras.

Akten ska vara komplett i rätt tid

Den omgjorda standarden kräver att revisorn gör klar den slutliga revisionsdokumentationen (akten) i rätt tid efter dateringen av revisionsberättelsen och ger vägledning om att en lämplig tidsgräns för det vanligen är 60 dagar efter revisionsberättelsens datum. Det finns strikta regler i standarden för denna procedur.

Ingen förtida makulering tillåts

Revisorn får inte ta bort eller förstöra revisionsdokumentation efter det att den slutliga akten gjorts klar innan den fastlagda arkiveringstidpunkten har gått ut.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR, lars-gunnar.larsson@far.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...