Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Revisorstjänster på nätet

Det amerikanska samhället bygger till stor del på frivillighet. Något som visar sig bland annat. vid katastrofer av olika slag. Senast var det stormar som drog in över landets sydstater och gjorde många både hem- och kontorslösa.

För att hjälpa medlemmar och deras familjer har American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), den amerikanska motsvarigheten till FAR, öppnat ett kriscenter på Internet där man för samman dem som vill hjälpa och hjälpbehövande. Det kan exempelvis röra sig om kontorslokaler, kontorsmateriel, mjukvara, tillfällig personal. AICPA erbjuder också människor som drabbats av katastrofer finansiell rådgivning via hemsidan www.askthemoneydoctor.com. Revisorer svarar på frågor och här finns även länkar till hjälpmedel som utvecklats av AICPA i samarbete med Röda Korset.