Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Bevis för fusk?

Skatteverket har gått igenom 20 000 revisioner från 1995 och åtta år framåt samt statistik från SCB för att kartlägga svartjobb i landet. Resultatet visar, menar verket, att två tredjedelar av de skatter som inte betalas handlar om svarta inkomster och att småföretag svarar för en stor del.

Av all skatt som borde betalas så kommer 91 procent in till samhällets kassa – cirka 100 miljarder kronor per år betalas aldrig in.

– Vi har gjort en skattning av de svarta inkomsterna och kommit fram till en summa på 71 miljarder kronor, förklarar Jan-Erik Bäck man, enhetschef på Skatteverkets huvudkontor.

– Det är alltså sådant som går att hitta med skatterevisioner. Och av den summan står små företagen för 85 procent. Det är bekymmersamt, då seriösa företag som gör rätt för sig inte kan konkurrera på samma villkor. Och det hämmar tillväxten.

Samtidigt förklarar Jan-Erik Bäckman för Balans att man med revisionsstatistiken inte kan avgöra vad som är avsiktligt fusk och vad som är ofrivilliga fel.

Verket har också tittat på olika branscher. I miljarder kronor är de dolda arbetsinkomsterna störst bland uthyrnings- och företagsservice-firmor, detaljhandel och byggbranschen. Men relativt sett, det vill säga dolda inkomster i förhållande till deklarerade, är branscher som fiske, jord- och skogsbruk, restauranger, hårfrisörer och taxi i topp.

Vid en jämförelse mellan inkomster för företagare och anställda i samma bransch visar det sig att det finns skillnader. I den här delen av undersökningen har verket använt sig av SCB:s arbetsmarknadsstatistik.

– Medianinkomsten för en anställd är runt 50 procent högre än för en egenföretagare i samma bransch.

För att undersöka ifall de dolda inkomsterna har effekter på levnadsstandarden har man med hjälp av ytterligare en SCB undersökning – levnadsnivåundersökning – jämfört indikationer på levnadsstandard hos anställda och egenföretagare. Det gäller exempelvis bostad, innehav av bil och vitvaror samt kontantmarginaler. Resultatet visar att egenföretagaren har det bättre än anställda med samma inkomst, menar Skatteverket.