Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Bevis för fusk?

Skatteverket har gått igenom 20 000 revisioner från 1995 och åtta år framåt samt statistik från SCB för att kartlägga svartjobb i landet. Resultatet visar, menar verket, att två tredjedelar av de skatter som inte betalas handlar om svarta inkomster och att småföretag svarar för en stor del.

Av all skatt som borde betalas så kommer 91 procent in till samhällets kassa – cirka 100 miljarder kronor per år betalas aldrig in.

– Vi har gjort en skattning av de svarta inkomsterna och kommit fram till en summa på 71 miljarder kronor, förklarar Jan-Erik Bäck man, enhetschef på Skatteverkets huvudkontor.

– Det är alltså sådant som går att hitta med skatterevisioner. Och av den summan står små företagen för 85 procent. Det är bekymmersamt, då seriösa företag som gör rätt för sig inte kan konkurrera på samma villkor. Och det hämmar tillväxten.

Samtidigt förklarar Jan-Erik Bäckman för Balans att man med revisionsstatistiken inte kan avgöra vad som är avsiktligt fusk och vad som är ofrivilliga fel.

Verket har också tittat på olika branscher. I miljarder kronor är de dolda arbetsinkomsterna störst bland uthyrnings- och företagsservice-firmor, detaljhandel och byggbranschen. Men relativt sett, det vill säga dolda inkomster i förhållande till deklarerade, är branscher som fiske, jord- och skogsbruk, restauranger, hårfrisörer och taxi i topp.

Vid en jämförelse mellan inkomster för företagare och anställda i samma bransch visar det sig att det finns skillnader. I den här delen av undersökningen har verket använt sig av SCB:s arbetsmarknadsstatistik.

– Medianinkomsten för en anställd är runt 50 procent högre än för en egenföretagare i samma bransch.

För att undersöka ifall de dolda inkomsterna har effekter på levnadsstandarden har man med hjälp av ytterligare en SCB undersökning – levnadsnivåundersökning – jämfört indikationer på levnadsstandard hos anställda och egenföretagare. Det gäller exempelvis bostad, innehav av bil och vitvaror samt kontantmarginaler. Resultatet visar att egenföretagaren har det bättre än anställda med samma inkomst, menar Skatteverket.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...