Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Bevis för fusk?

Skatteverket har gått igenom 20 000 revisioner från 1995 och åtta år framåt samt statistik från SCB för att kartlägga svartjobb i landet. Resultatet visar, menar verket, att två tredjedelar av de skatter som inte betalas handlar om svarta inkomster och att småföretag svarar för en stor del.

Av all skatt som borde betalas så kommer 91 procent in till samhällets kassa – cirka 100 miljarder kronor per år betalas aldrig in.

– Vi har gjort en skattning av de svarta inkomsterna och kommit fram till en summa på 71 miljarder kronor, förklarar Jan-Erik Bäck man, enhetschef på Skatteverkets huvudkontor.

– Det är alltså sådant som går att hitta med skatterevisioner. Och av den summan står små företagen för 85 procent. Det är bekymmersamt, då seriösa företag som gör rätt för sig inte kan konkurrera på samma villkor. Och det hämmar tillväxten.

Samtidigt förklarar Jan-Erik Bäckman för Balans att man med revisionsstatistiken inte kan avgöra vad som är avsiktligt fusk och vad som är ofrivilliga fel.

Verket har också tittat på olika branscher. I miljarder kronor är de dolda arbetsinkomsterna störst bland uthyrnings- och företagsservice-firmor, detaljhandel och byggbranschen. Men relativt sett, det vill säga dolda inkomster i förhållande till deklarerade, är branscher som fiske, jord- och skogsbruk, restauranger, hårfrisörer och taxi i topp.

Vid en jämförelse mellan inkomster för företagare och anställda i samma bransch visar det sig att det finns skillnader. I den här delen av undersökningen har verket använt sig av SCB:s arbetsmarknadsstatistik.

– Medianinkomsten för en anställd är runt 50 procent högre än för en egenföretagare i samma bransch.

För att undersöka ifall de dolda inkomsterna har effekter på levnadsstandarden har man med hjälp av ytterligare en SCB undersökning – levnadsnivåundersökning – jämfört indikationer på levnadsstandard hos anställda och egenföretagare. Det gäller exempelvis bostad, innehav av bil och vitvaror samt kontantmarginaler. Resultatet visar att egenföretagaren har det bättre än anställda med samma inkomst, menar Skatteverket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...