Innehåll

Balans nr 11 2005

FAR:s föreningsjurist: Ny och förbättrad ansvarsförsäkring för revisions- och rådgivningsverksamhet

FAR:s gruppförsäkring – Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada har inför det nya försäkringsåret, som inleds den 1 november 2005, fått ett nytt och bättre innehåll. Bland nyheterna kan nämnas följande.

1. Begränsningen till högst 30 verksamma revisorer har tagits bort, vilket innebär att försäkringsprogrammet nu välkomnar även de större byråerna med undantag av de s.k. Big Four.

2. Försäkringsskyddet omfattar för samtliga försäkringstagare även rådgivningsverksamhet. Ett sådant skydd har efterfrågats av många byråer men har också införts för att förhindra den risk som annars finns för att en revisionsbyrå står utan försäkringsskydd för en skada som uppstår på grund av verksamhet som inte bedöms vara revisionsverksamhet enligt revisorslagens definition. Den nya för säkringen innehåller därför ett skydd även för

  • Arbete avseende redovisning och organisation samt därmed sammanhängande rådgivning

  • Biträde avseende deklarations- och övriga skatte- och avgiftsärenden

  • Rådgivning i andra frågor som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet

3. För Revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer understiger 5 medger försäkringen en maximalt sammanlagd ersättning per skada om 200 prisbasbelopp och maximalt 400 prisbasbelopp per försäkringsår.

För Revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer är 5 eller fler men understiger 50 medger försäkringen en maximalt sammanlagd ersättning per skada om 200 prisbasbelopp och maximalt 600 prisbasbelopp per försäkringsår.

För Revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer uppgår till 50 eller fler medger försäkringen en maximalt sammanlagd ersättning per skada om 200 prisbasbelopp och maximalt 800 prisbasbelopp per försäkringsår.

Av försäkringsbeloppet kan högsta sammanlagda ersättning om maximalt 200 prisbasbelopp per skada och försäkringsår utgå för skadestånd, utrednings- och förhandlingskostnader som inte är orsakade i revisionsverksamhet enligt revisorslagens definition.

Frågor med anledning av ovanstående kan ställas till FAR:s försäkringsmäklare Aon Sweden AB på telefon 08-587 840 00. Kontaktpersoner hos Aon är Anette Frithioff och Erik Blom.

Urban Engerstedt FAR:s föreningsjurist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...