Innehåll

Balans nr 12 2005

Boknyheter

Böcker har sprängkraft. Tankar som satts på pränt blir inte så sällan till vapen. Tänk på litteraturen som brändes på bål på 1930-talet, eller den underjordiska samizdat-litteraturen som häcklade överhögheten på den tiden då Sovjetunionen fortfarande existerade.

Det är dock inte sagt att det är just böckerna med sprängkraft som vi helst läser. Att döma av Svensk Bokhandels senaste lista över den mest sålda facklitteraturen så tänker vi just nu mer på jul än på samhällsomvandling. På första plats ligger nämligen ICA förlagets ”Sju sorters kakor”.

En bok som definitivt borde väcka debatt i revisionsbranschen (men som sannolikt inte kommer att hamna på några listor – med tanke på ämnet) är ”Performance-Based Reporting – New Management Tools for Unpredictable Times” (224 s.) utgiven i USA av Wiley & Sons. Det för svensk del anmärkningsvärda med denna bok är att den är skriven av två svenskar – Hans V.A. Johnsson och Per Erik Kihlstedt.

De två författarna – som båda är väl förtrogna med näringslivet – menar att traditionell redovisning och dagens finansiella rapportering inte är bra instrument för att mäta/beskriva ett företags prestation. Särskilt inte med tanke på dagens snabba utveckling. De presenterar en alternativ metod för ”performance-oriented management, bedömning och rapportering” som till största delen inte bygger på traditionell redovisning.

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) publicerade nyligen en bok som också är tänkt att väcka debatt. Antologin ”Uppdrag revision. Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?” (220S.) är skriven av Sven-Erik Johansson, Einar Häckner och Eva Wallerstedt. Huvudfrågorna rör hur revisorerna förvaltar sitt uppdrag, orsakerna till förväntningsgapet och hur detta ska kunna minskas.

På delvis samma aktuella tema har Samuel DiPiazza, koncernchef för PricewaterhouseCoopers, skrivit en bok: ”Building Public Trust” (192 s.); se notis på nästa sida i denna tidning från ett besök i Sverige då boken presenterades.

Men kanske är det skönlitterära böcker som ”NOG” som i slutändan kan bidra till att ändra allmänhetens syn på revisorn och dennes prestationer. Utgiven av det nybildade förlaget Kalla Kulor Förlag skriver DI-journalisten Tomas Linnala om revisorn som en vacker dag får (just) NOG och, halvt medveten om vad han så småningom ska åstadkomma, startar ett uppror mot överbeskattningen av den pressade medelklassen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...