Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: PricewaterhouseCoopers koncernchef – Förändringarna är bra för revisorsyrket

Jag har nog arbetat i det här yrket under den svåraste perioden för branschen, sa PricewaterhouseCoopers koncernchef Samuel DiPiazza när han i november höll ett föredrag i ämnet ”Building Public Trust – The accounting profession in a sustainable society” på Handelshögskolan i Stockholm.

Han syftade naturligtvis på de gångna årens företagsskandaler och de stora förändringar som detta inneburit för revisionsbyråbranschen. Han konstaterade att förändringarna är bra både för revisorsyrket och för företagen eftersom många av de kontroller som nu görs har lett till en generellt högre standard.

Att det kunde bli så stora skandaler förklarar han bland annat med bristen på transparens i företagens rapportering.

– Varför förstod inte analytiker och revisorer att Worldcoms siffror inte stämde? Jo, på grund av bristen på transparens.

Samuel DiPiazza betonade investerarnas betydelse för kapitalmarknaden och framhöll vikten av tillgången till pålitlig information om företagen. Han påpekade att siffrorna i företagens rapportering inte säger hela sanningen och att dagens komplexa affärstransaktioner innebär att det i många fall handlar om en seriös uppskattning och inte exakta siffror.

– Därför är det viktigt att upplysningarna i årsredovisningarna är skrivna på ett sätt så att en analytiker förstår hur skattningarna är gjorda. Det handlar återigen om transparens.

Transparens och en ansvarsfull rapportering är alltså viktiga faktorer för att bygga upp förtroendet för företagens rapportering. Men det räcker inte; individuell integritet hos de människor som är inblandade i processen är avgörande för ett ökat förtroende, enligt Samuel DiPiazza.

Han framhöll också betydelsen av globala redovisningsstandarder för att öka möjligheterna att jämföra olika företag.

Samuel DiPiazza är en av tre författare till boken ”Building Public Trust, The Future of Corporate Reporting” som tar upp frågor inom detta område.

Samuel DiPiazza tillträdde som koncernchef på PricewaterhouseCoopers i januari 2002. Han har nyligen blivit omvald till ytterligare en fyraårsperiod, som inleds i januari 2006.