Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Atlas Copco var bäst!

Atlas Copco har publicerat landets bästa bolagsstyrningsrapport. Det menar Öhrlings PricewaterhouseCoopers som för första gången hade utlyst en tävling i ämnet. Syftet med tävlingen var att följa bolagens rapportering av Koden samt ”att påverka utvecklingen mot en god sed”.

Juryns motivering var att Atlas Copcos rapport ”uttrycker ett självständigt förhållande till bolagsstyrningen och beskriver på ett kärnfullt sätt styrningen av bolaget...”