Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Ökade krav på IT-säkerhet

Informationsstölder och dataintrång i företag har ökat under senare år. Det hävdar Olav Nysaeter, computer forensic manager hos företaget Ibas.

– Hittills under 2005 har vi utrett 120 fall och 80 procent av dessa gällde informationsstölder. Motsvarande siffra för fem år sedan var 30–40 fall.

För revisorernas del menar Ibas att det viktigaste är att vara medveten om riskerna för bedrägeri och IT-problem.

– Just nu har vi en stor rekrytering av specialister inom riskhantering, bland annat IT-säkerhetsexperter, säger Jonas Malmvall, IT-säkerhetskonsult hos Öhlings PricewaterhouseCoopers.