Innehåll

Balans nr 12 2005

Finforum 2005: Både för- och nackdelar med koden – bra med transparens, men det tar mycket tid

Jag tycker koden har fungerat bra och upplever inte att det varit så formaliserat. Men det är viktigt att den hanteras på rätt nivå [vd/styrelse] inom företaget, sa Kerstin Hessius från Tredje AP-fonden som också sitter med i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Förutom Kerstin Hessius deltog även Arne Karlsson, Ratos, Carl Bennet, Getinge och Tomas Nicolin, Alecta, i paneldebatten om Svensk kod för bolagsstyrning.

Carl Bennet såg både för- och nackdelar med Svensk kod för bolagsstyrning. På den negativa sidan såg han bland annat att koden tar tid från affärsdiskussionerna och att det är för mycket formalia.

Det gäller att hitta den rätta balansen. Det är positivt med transparensen och hade vi haft koden tidigare hade vi troligtvis sluppit många av de s.k. skandalerna, menade Carl Bennet och fortsatte.

– Jag vill också slå ett slag för att avvika från koden. Det är bra för utvecklingen om vi får igång en debatt.

Han fick direkt svar från Kerstin Hessius:

– I kollegiet ser vi inte så positivt på avvikelser och egna tolkningar. Den goda praxisen kommer att utvecklas genom goda förklaringar.

Arne Karlsson såg också en fara med för formella regler och även han tog upp tidsåtgången.

– Som praktiker tycker jag att arbetet med koden har tagit mycket tid. Tid som inte tillfört bolaget någonting.

– Många säger att det är ett engångsarbete. Ja till en del, men det kommer att innebära en hel del arbete framöver också.

Moderatorerna Peter Malmkvist och Anders Haskel frågade panelen om valberedningen var den största nyheten i koden. Och varför heter det egentligen valberedning och inte -kommitté.

– En kommitté har någon form av beslutande funktion. Vi vill betona att det är ett beredningsorgan, förklarade Kerstin Hessius.

Carl Bennet var rädd för att man tror att man flyttar ansvaret från styrelsen till valberedningen.

– Det är viktigt att styrelsen tar sitt fulla ansvar.

Panelen var också positiv till att man ska utvärdera styrelsearbetet, det är ett bra sätt att ställa krav.

– Men styrelseutvärderingen är till för styrelsen och valberedningen och är alltså inte ett publikt dokument, sa Tomas Nicolin och fick medhåll från övriga paneldeltagare.

Finforum 2005: Genomgång av årets undersökningar av årsredovisningar och delårsrapporter

En av traditionerna på Finforum är att redovisa en genomgång av förra årets årsredovisningar och delårsrapporter.

Det är på uppdrag av Övervakningspanelens kansli som Björn Grundvall, Sigvard Heurlin, Bo Magnusson, Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist gått igenom ett antal av börsbolagens årsredovisningar och delårsrapporter för 2004.

Stockholmsbörsen och panelen har dessutom kommit överens om att granskarnas iakttagelser ska utmynna i en sammanfattande rapport.

Rapporten är färdigställd och förhoppningen är att de noterade bolagen ska ha användning av den i sitt arbete att skapa rättvisande och korrekt aktiemarknadsinformation.

Rapporten finns att läsa på Stockholmsbörsens hemsida <www.stockholmsbörsen.se> under menyvalet ”Information för noterade bolag”/”Nyheter för noterade bolag”.