Innehåll

Balans nr 12 2005

Finforum 2005: Både för- och nackdelar med koden – bra med transparens, men det tar mycket tid

Jag tycker koden har fungerat bra och upplever inte att det varit så formaliserat. Men det är viktigt att den hanteras på rätt nivå [vd/styrelse] inom företaget, sa Kerstin Hessius från Tredje AP-fonden som också sitter med i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Förutom Kerstin Hessius deltog även Arne Karlsson, Ratos, Carl Bennet, Getinge och Tomas Nicolin, Alecta, i paneldebatten om Svensk kod för bolagsstyrning.

Carl Bennet såg både för- och nackdelar med Svensk kod för bolagsstyrning. På den negativa sidan såg han bland annat att koden tar tid från affärsdiskussionerna och att det är för mycket formalia.

Det gäller att hitta den rätta balansen. Det är positivt med transparensen och hade vi haft koden tidigare hade vi troligtvis sluppit många av de s.k. skandalerna, menade Carl Bennet och fortsatte.

– Jag vill också slå ett slag för att avvika från koden. Det är bra för utvecklingen om vi får igång en debatt.

Han fick direkt svar från Kerstin Hessius:

– I kollegiet ser vi inte så positivt på avvikelser och egna tolkningar. Den goda praxisen kommer att utvecklas genom goda förklaringar.

Arne Karlsson såg också en fara med för formella regler och även han tog upp tidsåtgången.

– Som praktiker tycker jag att arbetet med koden har tagit mycket tid. Tid som inte tillfört bolaget någonting.

– Många säger att det är ett engångsarbete. Ja till en del, men det kommer att innebära en hel del arbete framöver också.

Moderatorerna Peter Malmkvist och Anders Haskel frågade panelen om valberedningen var den största nyheten i koden. Och varför heter det egentligen valberedning och inte -kommitté.

– En kommitté har någon form av beslutande funktion. Vi vill betona att det är ett beredningsorgan, förklarade Kerstin Hessius.

Carl Bennet var rädd för att man tror att man flyttar ansvaret från styrelsen till valberedningen.

– Det är viktigt att styrelsen tar sitt fulla ansvar.

Panelen var också positiv till att man ska utvärdera styrelsearbetet, det är ett bra sätt att ställa krav.

– Men styrelseutvärderingen är till för styrelsen och valberedningen och är alltså inte ett publikt dokument, sa Tomas Nicolin och fick medhåll från övriga paneldeltagare.

Finforum 2005: Genomgång av årets undersökningar av årsredovisningar och delårsrapporter

En av traditionerna på Finforum är att redovisa en genomgång av förra årets årsredovisningar och delårsrapporter.

Det är på uppdrag av Övervakningspanelens kansli som Björn Grundvall, Sigvard Heurlin, Bo Magnusson, Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist gått igenom ett antal av börsbolagens årsredovisningar och delårsrapporter för 2004.

Stockholmsbörsen och panelen har dessutom kommit överens om att granskarnas iakttagelser ska utmynna i en sammanfattande rapport.

Rapporten är färdigställd och förhoppningen är att de noterade bolagen ska ha användning av den i sitt arbete att skapa rättvisande och korrekt aktiemarknadsinformation.

Rapporten finns att läsa på Stockholmsbörsens hemsida <www.stockholmsbörsen.se> under menyvalet ”Information för noterade bolag”/”Nyheter för noterade bolag”.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...