Innehåll

Balans nr 12 2005

Finforum 2005: Tips för bättre redovisningar – Skriv texterna inom företaget

– De flesta företagen gör bara precis vad de måste, förklarade Nils Liliedahl från Stockholmsbörsen, då han inledde ett seminarium med titeln ”Hur utformar man en bra redovisning?” Efter att ha läst alla årsredovisningar för företag på Stockholmsbörsen och betygsatt dessa på en skala 1–5, så kunde han konstatera att 120 av de 140 företagen ”bara fick 2 i betyg”.

– De bästa redovisningarna kommer ofta från samma företag – år efter år, menade han.

Förra årets vinnare av priset för bästa årsredovisning i klasserna små respektive stora företag, var inbjudna till Finforum att presentera sina framgångsrecept. Fredrik Dahlborg från Gambro förklarade att det är viktigt för innehållet att definiera årsredovisningens roll.

– Den ger finansiell information men presenterar också företaget – inte minst förde anställda. Den används också som uppslagsverk och för referenser samt ska ses som varumärkesbärare.

Gambro lyssnar till målgrupperna. Man frågar om vad som fattas och vad som kan göras bättre.

Här skrivs nästan alla texter till årsredovisningen internt. För projekt- och produktionsledning gäller i stort sett samma sak. Det är bara ett antal intervjuer med chefer för de olika ansvarsområdena som görs av professionella journalister.

– Det går fortare så, förklarade Fredrik Dahlborg och berättar att korrigeringar lägger medarbetarna själva in i layoutprogrammet InDesign.

Viktigt är att man i årsredovisningen får en snabb överblick [över företaget], sa Fredrik Dahlborg och lämnade sedan över till sin kollega Tomas Arvidsson hos Profilgruppen. Även han framhöll vikten av att se årsredovisningen som ”en del av kommunikationsplattformen”.

– Det är viktigt att medarbetare finnsmed på bilder i redovisningen, menar han och förklarar vidare att han som projektledare har ”stenhårt fokus på planering och disposition”.

Profilgruppen liksom Gambro skriver den mesta texten internt. ”Vi känner ju företaget”, kommenterar Tomas Arvidsson som avslutade sitt anförande med att berätta om en blunder i en årsredovisning som vändes till något positivt:

– Vi upptäckte att det stod fel år vid VD:s signatur och fick stoppa pressarna. Vi tryckte nytt, sände ut den nya till aktieägarna samt ett personligt brev. På så sättskapade vi direkt kommunikation med de 2 500 aktieägarna!

Finforum 2005: Bra tips för redovisning:

  • Respektive chef bör kommentera sittområde. Tonen ska vara personlig. Och så bör styrelseordföranden skriva om ”Corporate governance”.

  • Det ska stå på ”pärmen” vilket bolag det är frågan om.

  • Ha med sammanfattningar av pressmeddelanden, analyser, telefon konferenser och media artiklar under året.

  • Publicera bilder på anställda.

  • Presentera information om styrelseledamöter. Svara på frågan om de är oberoende samt deras spetskompetens. Redogör även för varje styrelsemöte.

  • Gör en kort beskrivning av bolaget som kan ”läsas på 60 sekunder”.

  • Beskriv bolagets vardag! Bra exempel är redovisningar från Broström, SSAB och Strålfors.

Källa: Nils Liliedahl, specialist på övervakningen på Stockholmsbörsen och medlem i den jury som väljer årets bästa redovisningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...