Balans nr 12 2005

Startskottet för FAR:s skattesektion

– lockade fler än 100 deltagare

”Skattespecialisterna inom FAR:s skattesektion skall uppfattas som ledande och vara förstahandsvalet på marknaden.” Det är visionen för skattesektionen inom FAR. Startskottsmötet för FAR:s skattesektion den 21 november lockade över 100 intresserade till Berns salonger i Stockholm.

– Vi behöver ett forum där vi, skattekonsulter, kan göra oss hörda, sa Ernst Forsberg som tillsammans med de övriga i interimsstyrelsen nu vill komma igång med arbetet.

Skattespecialisterna och deras verksamhetsområden har med tiden kommit att få en stor betydelse för revisionsbyråbranschen, både internationellt och i Sverige.

– Och när vi nu blir en branschorganisation är det viktigt att vi verkligen har helarevisionsbyråbranschen med oss i FAR. Världen blir komplexare och det blir svårare och svårare att revidera utan er [skattespecialister] och andra specialisters hjälp, sa FAR:s ordförande Lars Träff när han talade om FAR:s förvandling från intresse förening till branschorganisation.

Gunnar Thuresson berättade om målsättningarna för skattesektionen:

  • Stärkt legitimitet för den yrkeskår som skattespecialisterna utgör

  • En tydlig identitet

  • Ett professionellt utbyte för medlemmarna

  • Ett forum för kontinuerlig kontakt med bland annat Skatteverket och lagstiftaren

– Alltså en röst som ger oss slagkraft som skattespecialister i Sverige, sa Gunnar Thuresson.

När dagens moderator Lars Åsgård sedan släppte ordet fritt ställde han första frågan själv: Vad får en skattekonsult/-specialist ut av att vara med i FAR? What’s in it for me?

– Vi kan vara med och driva de frågor som är viktiga för oss, sa Gunnar Thuresson.

Hans Fjellman tyckte det var bra att få en mötesplats för ett professionellt utbyte över byrågränserna. Och Peter Linder pekade på att man skulle skapa en legitimitet för skatterådgivare inom revisionsbyråbranschen.

Någon undrade om skattesektionen skulle kunna göra sig hörd inom stora FAR.

– Det finns ingen färdig agenda och alltberor på oss själva, menade Ernst Forsberg.

Christer Andersson från SET Revision:

– Idag har vi möjlighet att påverka genom vår arbetsplats. Det här är ytterligare ett sätt, en ny dimension.

Frågan ”Varför skapa en skattesektion just nu?” fick ett snabbt svar.

– Vi har bestämt oss, sa interimsstyrelsen. Vi är beredda att lägga ner tid och arbete på det här och hoppas att ni vill vara med.

Ska det skapas en auktorisation för skattekonsulter?, var det någon som undrade.

– Frågan var tidigt uppe i våra diskussioner, men det är en het fråga i flera läger, sa Magnus Larsson. Kanske kan vi ta tag i frågan igen senare, och då för att ytterligare stärka kvalitén i våra tjänster.

Initialt är det viktigt för oss att komma igång, inte fastna i ”fel” diskussioner, sa Ernst Forsberg.

Om man nu, som skattekonsult, vill bli medlem i FAR – hur gör man då?

– På vår hemsida <www.far.se> finns ansökningshandlingar, sa FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och påpekade att det bara tar två minuter att fylla i dem.

24 januari 2006 ska FAR:s skattesektion ha ett konstituerande medlemsmöte.

Efteråt bjöds det på mingel och många passade på att stanna och prata med kollegorna från de andra byråerna.

Drygt 100 skattekonsulter kom till Berns salonger för att lyssna på interimsstyrelsen i FAR:s skattesektion. Där poängterades bl.a. att det var viktigt att skattesektionen ska agera och driva frågor självständigt. Interimsstyrelsen uppmanade alla som var intresserade att så snart som möjligt söka medlemsskap i FAR. ”Och finns det någon som är intresserad av att vara med i styrelsen – hör av er senast 16 januari 2006. Den 24 januari 2006 ska vi ha ett konstituerande medlemsmöte med styrelseval.”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...