Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Vad tycker ledamöterna?

FAR har som Balans tidigare berättat skickat ut en enkät till sina ledamöter om FAR:s verksamhet i avsikt att identifiera och rangordna alla tänkbara problem, behov och förbättringsönskemål. Den 21 februari presenterades resultatet av undersökningen för FAR:s styrelse.

Vad tycker ledamöterna om FAR?

– Ledamöterna är nöjda med det som FAR levererar i form av tjänster och produkter. Men man önskar att FAR blir tydligare, tar ställning och driver viktiga frågor. Dessutom önskar ledamöterna en ökad synlighet i medierna. Det är viktigt att det kommer fram vilken nytta branschens tjänster innebär för både näringsliv och samhälle. Många ledamöter har också signalerat ett behov av praktiskt stöd i form av mallar och verktyg, berättar FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Vad händer nu?

– Resultatet av enkäten kommer att mer i detalj presenteras för ledamöterna. Än viktigare är att olika åtgärder med anledning av enkäten löpande kommuniceras. Det kan ske på många olika sätt, t.ex. genom genomgångar på kretsmöten och via FAR-meddelanden, men också i Balans.

Vad tycker ledamöterna om Balans?

– Balans får ett gott betyg, men man önskar se fler artiklar som direkt kan kopplas till praktiken. Artiklarna får gärna vara lite kortare och visst vore det bra om det blev mer av debatt i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...