Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Vad tycker ledamöterna?

FAR har som Balans tidigare berättat skickat ut en enkät till sina ledamöter om FAR:s verksamhet i avsikt att identifiera och rangordna alla tänkbara problem, behov och förbättringsönskemål. Den 21 februari presenterades resultatet av undersökningen för FAR:s styrelse.

Vad tycker ledamöterna om FAR?

– Ledamöterna är nöjda med det som FAR levererar i form av tjänster och produkter. Men man önskar att FAR blir tydligare, tar ställning och driver viktiga frågor. Dessutom önskar ledamöterna en ökad synlighet i medierna. Det är viktigt att det kommer fram vilken nytta branschens tjänster innebär för både näringsliv och samhälle. Många ledamöter har också signalerat ett behov av praktiskt stöd i form av mallar och verktyg, berättar FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Vad händer nu?

– Resultatet av enkäten kommer att mer i detalj presenteras för ledamöterna. Än viktigare är att olika åtgärder med anledning av enkäten löpande kommuniceras. Det kan ske på många olika sätt, t.ex. genom genomgångar på kretsmöten och via FAR-meddelanden, men också i Balans.

Vad tycker ledamöterna om Balans?

– Balans får ett gott betyg, men man önskar se fler artiklar som direkt kan kopplas till praktiken. Artiklarna får gärna vara lite kortare och visst vore det bra om det blev mer av debatt i Balans.