Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Revisionsplikten för små företag hett ämne

Är det med den svenska revisionsplikten för småföretag samma som med de svenska krusbären, något som blott Sverige har, frågar Carl-Gustaf Burén som är ansvarig för redovisnings- och revisionsfrågor inom Svenskt Näringsliv.

Han gör det i senaste numret av Redovisningskonsulten. ”Övriga länder har med få undantag i olika grad utnyttjat den befrielse från redovisningsplikt som EG-direktivet om redovisning medger för små företag,” skriver Burén och förutskickar den rapport i ämnet som presenteras vid ett seminarium den 16 mars. I rapporten har man bland annat tittat på ”om nyttan överstiger kostnaderna” vid revision i småföretag.

Att ämnet är högaktuellt råder det ingen tvekan om. Nu senast meddelar Tidningarnas Telegrambyrå att en ”arbetsgrupp inom den borgerliga alliansen föreslår ... att små och medelstora företag undantas från revisionsplikt.”

Regeringens förslag till ny aktiebolagslag överlämnas till riksdagen i slutet av februari månad.

I lagrådsremissen – som propositionen grundar sig på – om en ny aktiebolagslag sägs bland annat:

”Vad kommittén har föreslagit innebär inte heller, jämfört med den nuvarande aktiebolagslagen, annat än mindre jämkningar av gällande rätt. Vi delar kommitténs uppfattning att de nuvarande bestämmelserna i allt väsentligt har en lämplig utformning och föreslår således att de förs över till den nya lagen i huvudsak oförändrade.”

Noteringar: Visste du?

Ordet revision kommer från det senlatinska ordet revi_sio som betyder ”återseende” (av latinska ordet revi_deo ”åter se”).

Ordet revidera kommer av latinets revidere som betyder ”återse”, (i medeltidslatin ”noggrant se igenom”).

Det svenska ordet revisor kommer troligtvis från det italienska ordet revisore med samma betydelse.

Källa: Nationalencyclopedin