Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Revisionsplikten för små företag hett ämne

Är det med den svenska revisionsplikten för småföretag samma som med de svenska krusbären, något som blott Sverige har, frågar Carl-Gustaf Burén som är ansvarig för redovisnings- och revisionsfrågor inom Svenskt Näringsliv.

Han gör det i senaste numret av Redovisningskonsulten. ”Övriga länder har med få undantag i olika grad utnyttjat den befrielse från redovisningsplikt som EG-direktivet om redovisning medger för små företag,” skriver Burén och förutskickar den rapport i ämnet som presenteras vid ett seminarium den 16 mars. I rapporten har man bland annat tittat på ”om nyttan överstiger kostnaderna” vid revision i småföretag.

Att ämnet är högaktuellt råder det ingen tvekan om. Nu senast meddelar Tidningarnas Telegrambyrå att en ”arbetsgrupp inom den borgerliga alliansen föreslår ... att små och medelstora företag undantas från revisionsplikt.”

Regeringens förslag till ny aktiebolagslag överlämnas till riksdagen i slutet av februari månad.

I lagrådsremissen – som propositionen grundar sig på – om en ny aktiebolagslag sägs bland annat:

”Vad kommittén har föreslagit innebär inte heller, jämfört med den nuvarande aktiebolagslagen, annat än mindre jämkningar av gällande rätt. Vi delar kommitténs uppfattning att de nuvarande bestämmelserna i allt väsentligt har en lämplig utformning och föreslår således att de förs över till den nya lagen i huvudsak oförändrade.”

Noteringar: Visste du?

Ordet revision kommer från det senlatinska ordet revi_sio som betyder ”återseende” (av latinska ordet revi_deo ”åter se”).

Ordet revidera kommer av latinets revidere som betyder ”återse”, (i medeltidslatin ”noggrant se igenom”).

Det svenska ordet revisor kommer troligtvis från det italienska ordet revisore med samma betydelse.

Källa: Nationalencyclopedin

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...