Balans nr 2 2005

Start för uthyrning av personal till byråerna

Bemanningsföretag – kan det vara något för revisionsbranschen? Det hoppas i alla fall Johan Kjellström som i slutet av förra året startade Revisions Fabriken som är Sveriges första renodlade bemanningsföretag inom revisionsbranschen. Revisions Fabriken är ett nätverk med civilekonomer med mångårig erfarenhet av revision och redovisning.

Tanken är att nätverkets medlemmar ska kunna anlitas vid exempelvis arbetstoppar eller sjukfrånvaro. Men Johan Kjellström framhåller att RevisionsFabriken även kan fungera som en part i byråernas rekryteringsstrategi och vara en del i byråernas omstrukturering.

– Frågan är varför man ska ha full bemanning när det är lågsäsong. Jag tror att byråerna kan jobba smartare än de gör idag för att bland annat öka lönsamheten. Det här skulle kunna vara ett sätt för byråerna att krympa organisationen och fylla på med personal under högsäsong, säger Johan Kjellström.

I dagsläget består RevisionsFabriken av sex medarbetare, men visionen är ett nätverk med 400–500 personer.

Johan Kjellström betonar att det inte ska upplevas som en konkurrent till revisionsbyråerna och skulle någon av de medverkande bli auktoriserad eller godkänd revisor måste han eller hon lämna nätverket.

Avvaktande

De stora byråerna har än så länge varit försiktigt avvaktande till idén.

– De säger att det verkar intressant, men det är en konservativ bransch och allt ska stötas och blötas ett tag. Dessutom har framför allt de stora byråerna egna revisionssystem och de vill ogärna släppa in obehöriga, säger Johan Kjellström.

– Det är möjligt att det visar sig att det är mindre byråer som är de lämpligaste kunderna för oss, tillägger han.

På frågan varför man ska arbeta inom RevisionsFabriken i stället för att vara anställd på en byrå har han flera svar.

– Det finns många duktiga medarbetare på byråerna som aldrig når toppen och blir delägare eller passar in i byråernas karriärplanering. Min tanke är att de ska kunna hitta en plats inom RevisionsFabriken och i stället bli en inhyrd erfaren assistent, säger Johan Kjellström.

Får inte vara auktoriserad eller godkänd

Han påpekar också att det finns de som av olika skäl, exempelvis den ökade riskexponeringen i yrket, inte vill bli auktoriserade eller godkända revisorer och därmed skulle kunna passa inom RevisionsFabriken. Ett annat skäl är att det kan innebära en större frihet för den enskilde genom att det är möjligt att disponera arbetstiden och jobba intensivt under högsäsong och ta det lugnare under övrig tid.

Johan Kjellström är själv civilekonom och före detta auktoriserad revisor och har arbetat med revision och konsultation i 25 år. Han har varit revisor på Lindebergs Revisionsbyrå, delägare på KPMG och har även varit VD för BDO Revision AB och BDO International AB.

Pernilla Halling