Innehåll

Balans nr 3 2005

Inledning

Steg för steg förklarar Carl Svernlöv för läsaren vad Svensk kod för bolagsstyrning kommer att betyda i teori och praktik – bl.a. för landets revisorer. Arbetet med att implementera Koden, i första hand för bolag noterade på A-listan samt de större bolagen på O-listan, pågår för närvarande. En uppdatering av Stockholmsbörsens regelverk, med övergångsbestämmelser om hur en anpassning till Koden bör ske, beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2005.

I en rad artiklar belyses revisionspliktens vara eller inte vara i små bolag. Läsaren får svar på frågor som: Hur är det i övriga Europa? Och i Norden – där man liksom i Sverige i alla fall hittills haft revisionsplikt för alla företag? Per Thorell och Claes Norberg skriver om en egen rapport i ämnet. Deras slutsats är att ”det saknas empiriska data som motiverar en revisionsplikt i SME”. Ett referat från en debatt i ämnet ingår också i detta temablock.

Balans har träffat en tidigare auktoriserad revisor som kan berätta om bytet av karriär. Heléne Bergquist lämnade branschen för att bli ansvarig för intern kontroll och intern revision inom Electrolux-koncernen. ”Det är spännande att få genomföra tankar och inte bara vara rådgivare utan krav på att åstadkomma resultat”, anser hon.