Innehåll

Balans nr 3 2005

Noteringar: Ny aktiebolagslag till sommaren

Torsdagen den 7 mars behandlade regeringen en proposition till ny aktiebolagslag. Lagen ska ersätta den nuvarande lagen från 1975.

Propositionen bygger på den överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

En av ledstjärnorna i reformarbetet har varit att förenkla för de små och medelstora företagen. En annan viktig aspekt har varit att reglerna ska utformas så att de förhindrar brottslighet och andra missförhållanden inom näringslivet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. I sin helhet blev propositionen offentlig den 18 mars, dvs. efter denna tidnings pressläggning.

Det är efter lång tid och många turer som regeringens förslag till nya lagen nu introduceras. Aktiebolagskommitténs förslag till lag överlämnades till justitiedepartementet för snart fyra år sedan. Efter en omfattande remissrunda presenterade regeringen för ett år sedan en lagrådsremiss, som nu blivit proposition.

Enligt riksdagens preliminära planer kommer aktiebolagslagen att behandlas i plenum måndagen den 30 juni. Innan dess ska förslaget behandlas i utskott och kommer med största sannolikhet att justeras vid slutet av maj eller början av juni, då det slutgiltiga förslaget också blir offentligt.

Enligt planerna kommer lagen att träda i kraft 1 januari 2006.