Innehåll

Balans nr 3 2005

Noteringar: Ny aktiebolagslag till sommaren

Torsdagen den 7 mars behandlade regeringen en proposition till ny aktiebolagslag. Lagen ska ersätta den nuvarande lagen från 1975.

Propositionen bygger på den överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

En av ledstjärnorna i reformarbetet har varit att förenkla för de små och medelstora företagen. En annan viktig aspekt har varit att reglerna ska utformas så att de förhindrar brottslighet och andra missförhållanden inom näringslivet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. I sin helhet blev propositionen offentlig den 18 mars, dvs. efter denna tidnings pressläggning.

Det är efter lång tid och många turer som regeringens förslag till nya lagen nu introduceras. Aktiebolagskommitténs förslag till lag överlämnades till justitiedepartementet för snart fyra år sedan. Efter en omfattande remissrunda presenterade regeringen för ett år sedan en lagrådsremiss, som nu blivit proposition.

Enligt riksdagens preliminära planer kommer aktiebolagslagen att behandlas i plenum måndagen den 30 juni. Innan dess ska förslaget behandlas i utskott och kommer med största sannolikhet att justeras vid slutet av maj eller början av juni, då det slutgiltiga förslaget också blir offentligt.

Enligt planerna kommer lagen att träda i kraft 1 januari 2006.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...