”Hur populärt det är att bli revisor går upp och ner med konjunkturen”

Konsultföretaget McKinsey innehar för femte året i rad förstaplats i Handelshögskolans imagebarometer – studenterna tillfrågas vid slutet av 2004 vilka arbetsgivare de helst skulle vilja arbeta för. Boston Consulting Group, departement (främst UD), Goldman Sachs och FN ligger också i topp. Den enda revisionsbyrå som finns med bland de 18 rankade företagen är Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers, som delar 17:e plats med Accenture.

Konsultverksamhet och finans/försäkring är de mest populära branscherna, framför allt bland manliga studenter. De kvinnliga eleverna anser att media, handel och distribution av konsumentprodukter samt reklambranschen är lockande.

Värt att notera är många företags problem att kommunicera sitt namn. Vad gäller variationer i stavning av företagsnamn så tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers priset. Studenterna har lyckats stava och avstava namnet på 15 olika sätt!

En attitydundersökning bland landets alla studenter i ekonomi som utförts av Universum Communcations visar en något annorlunda bild. Här återfinns Öhrlings PricewaterhouseCoopers på andra plats – efter IKEA. Ernst & Young kommer på femte plats och KPMG på plats sju. Deloitte har studenterna rankat som nummer 16.

Ser man till de branscher som landets ekonomstudenter säger sig vara intresserade av så väger det ganska lika mellan de fyra populäraste grupperna i Universums undersökning: Marknadsföring/reklam (32 %), privat/affärsbank (30 %), redovisning/revision (29 %) och managementkonsultation (26 %).

– Hur populärt det är att bli revisor går upp och ner med konjunkturen. Populariteten är också beroende av om revisionsbranschen för ögonblicket anställer eller ej. När jag läste på Handels så hade inriktningen redovisning-finansiering flest elever – även om inte alla gick där för att bli revisorer, förklarar Hans Andersson, verksam vid Deloitte i Stockholm och ordförande för FAR:s utbildningskommitté.

Att nästan en tredjedel av alla ekonomistuderande är intresserade av redovisnings-/revisionsbranschen tror Hans Andersson beror på att man ser det som ”ett jämförelsevis säkert sätt att få jobb”.