Balans nr 3 2005

Noteringar: Detta lockar de unga

”Hur populärt det är att bli revisor går upp och ner med konjunkturen”

Konsultföretaget McKinsey innehar för femte året i rad förstaplats i Handelshögskolans imagebarometer – studenterna tillfrågas vid slutet av 2004 vilka arbetsgivare de helst skulle vilja arbeta för. Boston Consulting Group, departement (främst UD), Goldman Sachs och FN ligger också i topp. Den enda revisionsbyrå som finns med bland de 18 rankade företagen är Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers, som delar 17:e plats med Accenture.

Konsultverksamhet och finans/försäkring är de mest populära branscherna, framför allt bland manliga studenter. De kvinnliga eleverna anser att media, handel och distribution av konsumentprodukter samt reklambranschen är lockande.

Värt att notera är många företags problem att kommunicera sitt namn. Vad gäller variationer i stavning av företagsnamn så tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers priset. Studenterna har lyckats stava och avstava namnet på 15 olika sätt!

En attitydundersökning bland landets alla studenter i ekonomi som utförts av Universum Communcations visar en något annorlunda bild. Här återfinns Öhrlings PricewaterhouseCoopers på andra plats – efter IKEA. Ernst & Young kommer på femte plats och KPMG på plats sju. Deloitte har studenterna rankat som nummer 16.

Ser man till de branscher som landets ekonomstudenter säger sig vara intresserade av så väger det ganska lika mellan de fyra populäraste grupperna i Universums undersökning: Marknadsföring/reklam (32 %), privat/affärsbank (30 %), redovisning/revision (29 %) och managementkonsultation (26 %).

– Hur populärt det är att bli revisor går upp och ner med konjunkturen. Populariteten är också beroende av om revisionsbranschen för ögonblicket anställer eller ej. När jag läste på Handels så hade inriktningen redovisning-finansiering flest elever – även om inte alla gick där för att bli revisorer, förklarar Hans Andersson, verksam vid Deloitte i Stockholm och ordförande för FAR:s utbildningskommitté.

Att nästan en tredjedel av alla ekonomistuderande är intresserade av redovisnings-/revisionsbranschen tror Hans Andersson beror på att man ser det som ”ett jämförelsevis säkert sätt att få jobb”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...