Innehåll

Balans nr 4 2005

Inledning

Revisionspliktens vara eller inte vara är ämnet för ett antal debattartiklar som publiceras i detta nummer av Balans. Några småföretagare uttalar sig också i ämnet. Åsikterna går isär om huruvida revisionen ska vara obligatorisk eller ej. Så gott som samtliga är dock överens om att regelverket behöver förenklas för småföretagen. De politiska riksdagspartierna har också svarat på frågor från Balans. Här varierar svaren från Miljöpartiet (som inte diskuterat saken) via Socialdemokraterna (som vill ha kvar plikten men bevaka frågan) till de borgerliga partierna som vill ta bort eller luckra upp plikten.

Om ett nytt ramverk för bestyrkandeuppdrag skriver Björn Bäckvall och Lars-Gunnar Larsson. Här finns, menar de, utgångspunkten för en förbättrad vägledning om revisorns arbete för att stärka tilltron till ekonomisk och annan information.

Regeringen har nyligen överlämnat en proposition med förslag till ny Aktiebolagslag till riksdagen. Rolf Skog skriver om förslaget: De grundläggande aktiebolagsrättsliga reglerna – ägarnas frihet från personligt betalningsansvar, bolagets vinstsyfte, likhetsprincipen och aktiens fria överlåtbarhet – kvarstår i allt väsentligt oförändrade. Det nya ligger i mängder av, ganska tekniska, detaljer.