Innehåll

Balans nr 4 2005

Inledning

Revisionspliktens vara eller inte vara är ämnet för ett antal debattartiklar som publiceras i detta nummer av Balans. Några småföretagare uttalar sig också i ämnet. Åsikterna går isär om huruvida revisionen ska vara obligatorisk eller ej. Så gott som samtliga är dock överens om att regelverket behöver förenklas för småföretagen. De politiska riksdagspartierna har också svarat på frågor från Balans. Här varierar svaren från Miljöpartiet (som inte diskuterat saken) via Socialdemokraterna (som vill ha kvar plikten men bevaka frågan) till de borgerliga partierna som vill ta bort eller luckra upp plikten.

Om ett nytt ramverk för bestyrkandeuppdrag skriver Björn Bäckvall och Lars-Gunnar Larsson. Här finns, menar de, utgångspunkten för en förbättrad vägledning om revisorns arbete för att stärka tilltron till ekonomisk och annan information.

Regeringen har nyligen överlämnat en proposition med förslag till ny Aktiebolagslag till riksdagen. Rolf Skog skriver om förslaget: De grundläggande aktiebolagsrättsliga reglerna – ägarnas frihet från personligt betalningsansvar, bolagets vinstsyfte, likhetsprincipen och aktiens fria överlåtbarhet – kvarstår i allt väsentligt oförändrade. Det nya ligger i mängder av, ganska tekniska, detaljer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...