Innehåll

Balans nr 4 2005

Noteringar: Ny ordförande för XBRL

I början av maj utses Åke Danielsson, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till ordförande för XBRL Sweden. Han efterträder Agneta Brevenhag som utsetts till Koncernrevisionschef och chef för enheten Internal Audit i SE-Banken.

Åke Danielsson har tidigare suttit i XBRL:s styrelse samt på andra sätt varit aktiv på området. Fotot är taget vid ett seminarium nyligen arrangerat av XBRL Sweden och den nederländska ambassaden i Stockholm.

Deltagarna gavs en inblick i hur XBRL, som globalt språk för finansiell rapportering, implementerats i Nederländerna och där har minskat företagens administrativa börda.