Innehåll

Balans nr 4 2005

Noteringar: Det jäser i advokaternas led

Kuppförsök på Stockholmsavdelningens årsmöte, skrev Advokatsamfundet på sin hemsida efter ett första årsmöte i mars 2005. Bakgrunden är att till årsmötet i mars kom ett antal oanmälda medlemmar och föreslog nya namn för inval i styrelsen. Enligt Dagens Industri så är det Samfundets behandling av disciplinärenden och rättspolitiska frågor som föranlett kritiken. ”Upprorsmakarna” menade vidare att en större advokatbyrå fått allt för stor inflytande i organisationen.

Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog uttryckte – vid båda årsmötena – ”stor förvåning och kritik mot tillvägagångssättet”.

Frågan bordlades till ett nytt årsmöte den 5 april. Inför det mötet träffades valnämnden och ”upprorsmakarna” och man enades om bl.a. en ny lista över ledamöter och suppleanter. Detta förslag antogs enhälligt på aprilmötet.

Följande förändringar kom till stånd efter upproret, kan man läsa på Advokatsamfundets hemsida:

  • Fem ledamöter på valnämndens ursprungliga förslags lista har bytts ut mot andra ledamöter som alla kommer från samma byråer som de som föreslogs ursprungligen.

  • De personer, som presenterade en egen lista på årsmötet den 15 mars, har fått ett nytt mandat. Det skedde genom att en av valnämndens ledamöter ställde sin plats till förfogande.

  • På valnämndens ursprungliga lista fanns två ledamöter på suppleantplats från Mannheimer Swartling respektive Vinge. Från dessa byråer finns nu istället en ordinarie ledamot och en suppleant.