Innehåll

Balans nr 4 2005

Noteringar: Det jäser i advokaternas led

Kuppförsök på Stockholmsavdelningens årsmöte, skrev Advokatsamfundet på sin hemsida efter ett första årsmöte i mars 2005. Bakgrunden är att till årsmötet i mars kom ett antal oanmälda medlemmar och föreslog nya namn för inval i styrelsen. Enligt Dagens Industri så är det Samfundets behandling av disciplinärenden och rättspolitiska frågor som föranlett kritiken. ”Upprorsmakarna” menade vidare att en större advokatbyrå fått allt för stor inflytande i organisationen.

Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog uttryckte – vid båda årsmötena – ”stor förvåning och kritik mot tillvägagångssättet”.

Frågan bordlades till ett nytt årsmöte den 5 april. Inför det mötet träffades valnämnden och ”upprorsmakarna” och man enades om bl.a. en ny lista över ledamöter och suppleanter. Detta förslag antogs enhälligt på aprilmötet.

Följande förändringar kom till stånd efter upproret, kan man läsa på Advokatsamfundets hemsida:

  • Fem ledamöter på valnämndens ursprungliga förslags lista har bytts ut mot andra ledamöter som alla kommer från samma byråer som de som föreslogs ursprungligen.

  • De personer, som presenterade en egen lista på årsmötet den 15 mars, har fått ett nytt mandat. Det skedde genom att en av valnämndens ledamöter ställde sin plats till förfogande.

  • På valnämndens ursprungliga lista fanns två ledamöter på suppleantplats från Mannheimer Swartling respektive Vinge. Från dessa byråer finns nu istället en ordinarie ledamot och en suppleant.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...