Innehåll

Balans nr 4 2005

Europa-frågor: EU:s toppmöte gav nytt hopp till Lissabonstrategin

Den så kallade Lissabonstrategin fick en nystart vid Europeiska rådets möte i slutet av mars. Ursprungstanken med strategin var att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi till år 2010, men nu har både årtalet och målsättningen suddats ut.

Målsättningen har stramats upp och strategin ska nu koncentreras till åtgärder som främjar ekonomisk tillväxt, uthållig miljö och social trygghet. EU-kommissionen ansåg att endast den första målsättningen, den om ekonomisk tillväxt, skulle prioriteras, men EU:s stats- och regeringschefer ansåg att de två andra målsättningarna var minst lika viktiga. Ett ställningstagande som den svenska regeringen var mycket nöjd med. Efter toppmötet sade Göran Persson att ”De tre benen måste vara ömsesidigt stödjande och den balansen har återupprättats i toppmötets slutsatser. När dessa delar är i harmoni driver de varandra i en god utvecklingsspiral”.

Här följer några av toppmötets slutsatser:

 • Europa behöver en solid industriell struktur inom hela sitt territorium.

 • Europeiska rådet understryker vikten av ett effektivt utnyttjande av energikällor som en faktor för konkurrenskraft och hållbar utveckling och välkomnar kommissionens avsikt att utarbeta ett europeiskt initiativ för energieffektivitet och en grönbok under 2005.

 • För att bidra till tillväxt och sysselsättning och stärka konkurrenskraften måste den inre marknaden för tjänster fungera fullt ut, varvid den europeiska sociala modellen måste bevaras.

 • Utöver en aktiv konkurrenspolitik uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna att fortsätta mot en minskning av den allmänna nivån på statsstödet och därvid beakta eventuella otillräckligheter på marknaderna.

 • De små och medelstora företagen har central betydelse för tillväxt och sysselsättning och medverkar till den industriella strukturens utveckling.

 • Den inre marknaden måste även grundas på en fysisk inre marknad, fri från begränsningar på grund av exempelvis problem med driftskompatibilitet och logistik.

 • Humankapitalet är Europas främsta tillgång. Fler människor måste in på arbetsmarknaden. Medlemsstaterna uppmanas att stärka insatserna för att höja den allmänna utbildningsnivån och se till att färre ungdomar lämnar skolan i förtid. Livslångt lärande är en absolut förutsättning för att Lissabonmålen ska uppnås, med beaktande av betydelsen av hög kvalitet på alla nivåer.

Ett förenklat system för att följa upp vidtagna åtgärder inom ramen för Lissabonprocessen kommer att införas. Det ska bli lättare att 1) fastställa prioriteringar utan att rubba den övergripande balansen i strategin och synergin mellan dess ingående beståndsdelar, 2) att förbättra genomförandet av dessa prioriteringar på fältet, med ökad medverkan från medlemsstaternas sida, och 3) att rationalisera uppföljningsförfarandet för en bättre bedömning av strategins tillämpning nationellt.

Denna nya strategi, som grundar sig på en treårscykel tar sin början i år. Medlemsstaterna ska stärka sin interna samordning genom att en nationell samordnare för Lissabonstrategin utses. Medlemsstaterna uppmanas att fastställa sina nationella reformprogram hösten 2005.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...