Innehåll

Balans nr 5 2005

Inledning

Reaktionerna är förvånansvärt få på den nya lagen ”Räntebeläggning av periodiseringsfonderna” skriver Stefan Engström. Han menar att lagen kan medföra vittgående konsekvenser för företagen men också vara en oanad källa till skatteintäkter för regeringen. Och det är mycket pengar det handlar om: kanske hela 65 miljarder kronor i uppskjuten skatteskuld!

Sune Carlsson skriver en debattartikel om idrott och ekonomi. Han anser att den idrottsliga verksamheten prioriterats högre än en sund ekonomi. För att råda bot på detta uppmanar han landets revisorer att engagera sig i idrottsrörelsen och erbjuda sin yrkeskunskap.

Hur blir en redovisningsstandard till? Och varför är det så få som är nöjda med den färdiga produkten? Anja Hjelström presenterar en modell som kan användas för att förstå hur redovisningsstandarder arbetas fram. Hon har doktorerat i ämnet.

Både Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverket (SV) vill behålla revisionsplikten i alla aktiebolag. ”Revisorerna har en nyckelroll i ekobrottsbekämpningen för att säkerställa att informationen från företagen är trovärdig”, säger Sigurd Elofsson, hos EBM. Vilhelm Andersson hos SV berättar att ”får vi in en oren revisionsberättelse är det en signal för oss att titta närmare på företaget. Många gånger har dock problemen redan rättats till innan vi kontrollerar. Det är den stora fördelen med revisionsplikten”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...