Innehåll

Balans nr 5 2005

Förtydligande

I en artikel på sidan 25 i Balans nr 4/2005 förekom uppgiften att det inom EU endast är Sverige och Malta som har revisionsplikt i små och medelstora aktiebolag. Men även Finland och Danmark har revisionsplikt i mindre bolag. Dock tillämpas i Finland ett system med lekmannarevisorer i de allra minsta bolagen.