Innehåll

Balans nr 5 2005

Revision i små företag

Balans har i nr 3 och 4/2005 belyst frågan om revisionsplikt i små och medelstora företag.

I detta nummer har tidningen träffat Sigurd Elofsson, ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten och Vilhelm Andersson, skattedirektör på Skatteverket.

– Jag uppskattar att tusentals misstänkta brott idag förebyggs med hjälp av revisionsplikten, säger Sigurd Elofsson.

Vilhelm Andersson menar att de flesta företagen nog skulle inse värdet av att allt blir rätt och behålla sin revisor även om revisionsplikten avskaffas.