Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Inledning

Med anledning av Högsta domstolens dom om bokföringsbrott vid för sent upprättad årsredovisning har Bolagsverket fått många frågor i ämnet, skriver Anders Persson. Verket har infört hårdare tag mot ofullständiga räkenskapshandlingar vilket också bidragit till att fler och fler aktiebolag kommer in med räkenskapshandlingarna i rätt tid.

FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS har utarbetat en gemensam vägledning för revisorn när ett aktiebolag är sen med sin årsredovisning.

Bokförda in- och utbetalningar ska verifieras. Det innebär att det i princip ska finnas en verifikation för varje affärshändelse. Det framgår emellertid att gemensam verifikation under vissa omständigheter får användas för att dokumentera kontantinbetalningarna under en dags försäljning, skriver Anna-Lena Dahlqvist och Sigurd Elofsson.

Om skattespecialisternas arbete i revisionsbyråbranschen berättar ett antal specialister och revisorer: Göran Tidström, ÖPWC, leder en IFAC-grupp som ser över hur branschen tillhandahåller skattetjänster; Pia Hedberg, Lindebergs, är momsspecialist; Tommy Cronholm, Deloitte, är chef för byråns skattespecialister; Jan Magnusson, Johan Rudegren och Björn Bentevik arbetar på revisionsbyråer utan skattespecialister och anlitar därför skattespecialister både inom och utanför revisionsbyråerna.