Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Inledning

Med anledning av Högsta domstolens dom om bokföringsbrott vid för sent upprättad årsredovisning har Bolagsverket fått många frågor i ämnet, skriver Anders Persson. Verket har infört hårdare tag mot ofullständiga räkenskapshandlingar vilket också bidragit till att fler och fler aktiebolag kommer in med räkenskapshandlingarna i rätt tid.

FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS har utarbetat en gemensam vägledning för revisorn när ett aktiebolag är sen med sin årsredovisning.

Bokförda in- och utbetalningar ska verifieras. Det innebär att det i princip ska finnas en verifikation för varje affärshändelse. Det framgår emellertid att gemensam verifikation under vissa omständigheter får användas för att dokumentera kontantinbetalningarna under en dags försäljning, skriver Anna-Lena Dahlqvist och Sigurd Elofsson.

Om skattespecialisternas arbete i revisionsbyråbranschen berättar ett antal specialister och revisorer: Göran Tidström, ÖPWC, leder en IFAC-grupp som ser över hur branschen tillhandahåller skattetjänster; Pia Hedberg, Lindebergs, är momsspecialist; Tommy Cronholm, Deloitte, är chef för byråns skattespecialister; Jan Magnusson, Johan Rudegren och Björn Bentevik arbetar på revisionsbyråer utan skattespecialister och anlitar därför skattespecialister både inom och utanför revisionsbyråerna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...