Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Noteringar: Vem står bakom Redovisningsrådet?

Redovisningsrådet är känt av nästan alla. Men vad är egentligen Föreningen för utvecklande av god redovisningssed. Och hur hänger Redovisningsrådet, Akutgruppen, Övervakningspanelen och Föreningen för utvecklande av god redovisningssed samman organisatoriskt. Under våren har det kommit en broschyr som berättar om verksamheten.

– Vi har tagit fram den här broschyren för att presentera och tydliggöra verksamheten, berättar Anna-Carin Holmqvist-Larsson på Redovisningsrådet.

Broschyren finns att ladda ner på <www.redovisningsradet.se> under ”Om föreningen”. Man kan också beställa den via telefon 08-506 112 75.