Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Noteringar: FAR starkt kritisk till titeln ”auktoriserad redovisningskonsult”

I höstas beslutade Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) på sin kongress att en auktorisation ska införas för redovisningskonsulter. ”Syftet ... är att höja kompetensen i branschen samt skapa en tydligare yrkesroll”, skriver SRF:s tidning Konsulten.

På förbundets hemsida kan man läsa att den som vill bli auktoriserad ska ha ”en viss kunskapsnivå inom redovisning, beskattning, ekonomistyrning och civilrätt”. Miniminivån för studier är antingen

  1. SRF:s kurs för högre redovisningsekonomer eller

  2. tre terminers högskolestudier i relevanta ämnen eller

  3. avlagd redovisningskonsult examen/auktorisationsutbildning i SRF:s regi.

Man räknar med att alla SRF-ledamöter ska vara auktoriserade 1 januari 2009.

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, uttalar sig i Konsulten och säger sig vara väldigt positiv till initiativet men starkt kritisk till titeln. Han förklarar att ”redan idag har många svårt att hålla isär redovisning och revision, och många säger ’revisorn” också om redovisningskonsulten. Att välja en titel som ligger så nära auktoriserad revisor är olyckligt för alla”.

En expertgrupp inom SRF ska ta fram en konsultexamen uppbyggd på flera delar. Förbundsstyrelsens direktiv till expertgruppen vad gäller innehåll och nivå inom respektive kunskapsområde:

  • Redovisning; från verifikat till årsredovisning.

  • Ekonomistyrning; analysera, planera och presentera ett företags resultat.

  • Beskattning; upprätta inkomstdeklaration och skatteplanera.

  • Civilrätt; civilrättslig lagstiftning som styr och påverkar företaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...