Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Noteringar: Omedelbara ändringar i RR 32 samt avisering om nya versioner av RR 30 och RR 32

Ett ändringsmeddelande från Redovisningsrådet har nu publicerats på Redovisningsrådets hemsida.

Ändringarna som träder ikraft omedelbart avser förtydliganden av punkterna 35 och 51 i – RR 32 redovisning för juridiska personer.

Ändringen av punkt 35 tydliggör att ett företag som tillämpar RR 32 i juridisk person fritt kan välja mellan svenska kronor och euro som redovisningsvaluta. Däremot kan företaget inte välja någon annan redovisningsvaluta, även om denna är företagets funktionella valuta. Ändringarna har föranletts av att bokföringslagen (1999:1078) inte tillåter redovisning i funktionell valuta enligt IAS 21 p. 21, i det fall den funktionella valutan inte utgörs av svenska kronor eller euro.

Punkt 51 har ändrats så att den klargör att undantagen från och tilläggen till IFRS/IAS i RR 32 även ska tillämpas i delårsrapporterna när juridiska personer som har värdepapper på balansdagen noterade på en svensk börs eller markandsplats och som inte ingår i en koncern, upprättar sådana rapporter.

Därutöver aviserar Redovisningsrådet att det påbörjat en revidering av RR 30 kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RR 32 redovisning för juridiska personer. Rådet beräknar att ge ut utkast till nya versioner av dessa under hösten. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2006 men det kommer att övervägas om vissa av ändringarna ska vara möjliga att tillämpa redan i årsbokslutet för 2005.

Anna-Carin Holmqvist-Larsson och Dennis Svensson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...