Balans nr 6–7 2005

Skattespecialister i branschen: ”Vi är inte enbart ett komplement till revisorerna”

Tro’t om du vill men Pia Hedberg får frågor om moms och beskattning att låta både spännande och roliga för oss utomstående.

Pia Hedberg är jurist och skattekonsult (momsspecialist) på Lindebergs Grant Thorntons skatteavdelning. En av många specialister som arbetar på landets revisionsbyråer. Hon säger att det är viktigt att vara en del av helheten och att skattesidan bör ses som ett av flera ben som branschen står på. ”Vi är inte enbart ett komplement till revisorerna.” Alla behövs och är lika viktiga.

– Inom byrån kan vi erbjuda våra klienter en helhetslösning, förklarar Pia Hedberg och tillägger:

– Det är viktigt att vi agerar som ett sammansvetsat team. Det är bra ifall skattespecialisterna är med redan vid det för sta mötet med en ny klient. Det är också viktigt att revisorn kan se eventuella skatteproblem som de sedan slussar vidare till oss skattespecialister.

Med tanke på att företagen har en kontinuerlig dialog med sin revisor, är det logiskt för företag att vända sig till revisorns byrå för att även få råd i skattefrågor, säger Pia Hedberg.

Hon anser också att det blir billigare på detta sätt:

– Det tar tid för specialister som kom mer utifrån att snabbt sätta sig in i frågan och klientens verksamhet. Och tid kostar pengar.

Skattespecialister ett måste

Hon menar vidare att skattelagstiftningen numera är så komplicerad att det är svårt för en revisor att ha detaljkunskaper och att det därför krävs skattespecialister.

Pia Hedberg började sitt yrkesverksamma liv som jurist på Volvo och gick så småningom över till förlaget Norstedts juridik. Där bistod hon bl.a. revisionsbranschen med skatteprogram och fick i sinom tid uppdraget att skriva en bok om moms. Det var i samband med svenskt EU-medlemskap år 1995.

– Vi visste inte vad medlemskapet skulle betyda för oss när svensk lagstiftning anpassades till EU:s sjätte momsdirektiv. Plötsligt skulle alla inom EU behandlas som ett land och skatten tas ut där konsumtionen skedde.

Pia Hedberg berättar att hon började bevaka momsen mer och mer:

– Det var och är löpande stora förändringar i tolkningen av momslagen, speciellt med tanke på anpassningen till EG-rätten, vilket företagen måste rätta sig efter.

Nöjd med sitt val

År 2000 började Pia Hedberg på Deloitte i Stockholm och 2004 bytte hon till Lindebergs Grant Thornton – som momsspecialist. Hon är nöjd med sitt jobb:

– Det är spännande att ständigt möta nya människor och nya frågeställningar. Jag vet egentligen aldrig vilka nya arbetsuppgifter som kan dyka upp under en dag. Som specialist lär jag mig dessutom mycket om olika branscher.

Vad anser hon om skattespecialisterna respektive revisorerna och den omdebatterade oberoendefrågan?

– Man ska alltid vara försiktig. Dessutom ligger det i sakens natur att när jag eller någon annan på revisionsbyrån ska ge råd till en klient så måste vi dels tänka på vårt oberoende, dels på kundnyttan och dels på att vi ger korrekt information.

– Visserligen har en klient genom att shop-around, möjlighet att få lite fler idéer till lösningar.

Pia menar dock att det finns en risk att den utomstående specialisten inte har revisionsföretagets helhetssyn. Samtidigt tror hon att vissa fristående konsulter kanske kan ”ta ut svängarna lite mer”.

– Han eller hon kan vara mer offensiv och behöver inte ta hänsyn till andra bitar i pusslet.

Hon funderar och säger att detta innebär nog en viss risk för klienten. Dessutom, förklarar hon, är momsspecialistens roll att arbeta både i det korta och långa perspektivet. Det är inte alltid lätt att få klienten att förstå behovet av långsiktig planering. Man ger råd om hur klienten kan få tillbaka pengar (och det är populärt) men rådgivningen är också förebyggande, kanske nya rutiner som ska spara pengar i framtiden (som inte ger klirr i kassan på en gång och inte är lika populärt bland klienter).

Både externa och interna klienter

Pia Hedberg och hennes två kollegor som sysslar med moms hos Lindebergs Grant Thornton har både externa och interna klienter. Inom dessa ramar ger man förebyggande råd exempelvis vid omstrukturering eller internationell expansion av ett företag. En annan inriktning på rådgivningen innebär att man ser över och effektiviserar löpande verksamhet.

– Dessvärre finns det de som ringer allt för sent när de redan fått beslut från Skatteverket att de gjort något fel med momsen, säger Pia Hedberg.

Hon tillägger att moms är den skatt som det kostar mest att göra fel med. Och detta gäller alla storlekar på företag.

– Kom ihåg att i fråga om moms behandlas alla lika – oberoende av storlek. Och man måste vara minutiös i granskningen av varje enskild transaktion.

Elisabeth Precht