Balans nr 6–7 2005

Skattespecialister i branschen: ”En fördel att fritt kunna välja skattespecialist”

Skattespecialister är ett viktigt inslag i revisionsbyråernas verksamhet – både för stora och små byråer. De mindre byråerna har dock inte möjlighet att ha egna skattespecialister och får söka den kompetensen utanför byrån, exempelvis via någon av de större byråerna eller genom fristående skattekonsulter.

Balans har träffat tre revisorer som är verksamma vid mindre revisionsbyråer för att få höra hur det är att arbeta utan egna skattekonsulter; Jan Magnusson som driver Jan Magnussons revisionsbyrå AB i Linköping och Björn Bentevik och Johan Rudengren som driver revisionsbyrån Rådek KB i Nyköping respektive Eskilstuna.

Alla tre menar att det finns fördelar med att inte ha egna skattespecialister eftersom de därmed fritt kan välja en skattespecialist som har specialkompetens inom det aktuella området.

– Jag har ett kontaktnät med olika skattespecialister. En del kommer från de stora byråerna i Linköping, men jag har även haft kontakt med fristående skattekonsulter, bland annat en som tidigare arbetat hos skattemyndigheten och som driver eget. När någon av mina klienter har ett skatteproblem så rekommenderar jag någon i mitt kontaktnät, beroende vad det är för typ av fråga. Det handlar mycket om att se till klientens behov och försöka hitta någon som kan passa, säger Jan Magnusson.

Anlitar tidigare kollegor

Innan Björn Bentevik började på Rådek arbetade han på KPMG i Nyköping. Där fanns inga skattekonsulter lokalt utan man anlitade främst konsulter från KPMG-kontoret i Linköping. I samma veva som Björn Bentevik lämnade KPMG gick skattespecialisterna på kontoret i Linköping över till Öhrlings. Björn Bentevik berättar att han i första hand anlitar dem när han behöver hjälp med skattefrågor.

– För mig blev det naturligt att fortsätta jobba med dem. Här i stan (Nyköping) har Ernst & Young en skattekonsult och dessutom finns här en advokat som jobbar en del med skattefrågor. Jag har kontakter med båda två då och då. Vi arbetar även en del med Skattehuset i Göteborg som är ett fristående skatterådgivningsföretag, säger Björn Bentevik.

Johan Rudengren framhåller vikten av att kunna anlita en skattekonsult som är specialist på just det område som frågan handlar om.

– För mig skulle det kännas konstigt att bara ha en eller två personer i organisationen att välja på när det gäller skattefrågor. När det gäller enklare skattefrågor använder vi Skattehuset i Göteborg och deras telefonsupport. När det gäller frågor av besvärligare karaktär eller för specifika branscher använder vi andra jurister. Vid exempelvis jordbruksbeskattningsfrågor använder vi en jurist i Stockholm, säger Johan Rudengren.

Inga krav uppifrån

Alla tre menar att det finns fördelar med att arbeta på en liten byrå jämfört med på någon av storbyråernas små kontor på mindre orter.

– Jobbar man på en stor byrå är man hänvisad till den byråns egna resurser. Men utanför Stockholm, Göteborg och Malmö består de stora byråerna egentligen av en mängd små kontor som ofta inte har egna skattekonsulter och då är de mer eller mindre tvungna att anlita en skattejurist från exempelvis Stockholm. Vi har däremot inga krav på oss uppifrån och har möjlighet att fritt rekommendera någon av alla skattejurister som finns på orten eller i närområdet. Det stärker definitivt oberoendet, säger Jan Magnusson.

Björn Bentevik och Johan Rudengren instämmer.

– Det är helt klart enklare att behålla oberoendet om man inte måste anlita egna skattejurister, säger Johan Rudengren.

Alla tre är överens om att det är önskvärt med ett brett utbud av skattespecialister med kompetens inom olika områden. Det är också positivt om kompetensen finns att tillgå både som fristående skattekonsulter och inom storbyråernas verksamhet.

Jan Magnusson tror att mångfalden och utbudet av skattejurister kan komma att öka.

– Exempelvis har advokatbyråerna börjat anställa skattejurister som man kan anlita, säger han.

Det faktum att varken Jan Magnusson, Björn Bentevik eller Johan Rudengren har någon egen skatteavdelning att vända sig till så fort det uppstår en skattefråga så tvingas de hålla sig ajour med vad som sker på skatteområdet. Trots att detta tar en del tid i anspråk så betraktar de detta som något positivt.

– Det är utvecklande för yrket. Samma fråga kommer ju oftast fler gånger och har man satt sig in i frågan kan man svara direkt nästa gång och det känns väldigt bra, säger Johan Rudengren.

Björn Bentevik instämmer.

– Vi löser en hel del själva, men är vi osäkra så går vi vidare med frågan, säger han.

Jan Magnusson påpekar att det är ytterst viktigt att sätta sig in i frågan ordentligt innan man vänder sig till en skattekonsult:

– Skattejuristen kostar ju pengar så frågeställningen måste vara genomtänkt och preciserad innan man anlitar någon, säger han.

Pernilla Halling