Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Få utbildningar belyser värdering av varumärken

Svenska managementutbildningar berör sällan eller aldrig frågor om hur patent och varumärken ska värderas. Endast 3 av 66 högskolekurser tar upp frågor om värdering och riskanalys av immaterialrättsliga tillgångar. Följden blir att större företag får svårt att leva upp till ny lagstiftning om hur immaterialrättsliga tillgångar ska redovisas vid förvärv. Det anser Awapatent AB, ett konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd).

– Handelshögskolorna och universiteten måste helt ha missat de senaste årtiondenas utveckling som entydigt visar att patent och varumärken får allt större betydelse för företa gens konkurrenskraft. I dag är det inom många branscher lika viktigt att kunna värdera ett patents betydelse som att kunna läsa ett bokslut, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent.

– Visst vore det värdefullt om fler utbildades att känna till förutsättningarna för exploatering av patenträtt, anser Jonas Westerberg, delägare i Rydin-Carlsten Advokatbyrå i Stockholm och specialiserad på immaterialrättsliga frågor.

Han menar att specialkunskap om patent och immaterialrätt, inklusive värderingsfrågor, finns att tillgå – exempelvis bland advokater, patentingenjörer och revisorer – men att ett utbildningsbehov finns i managementledet.

– Det är en särskild utmaning att få till stånd rätt utbildning för att ge den tvärkompetens som behövs – en blandning av juridik, ekonomi och teknik, förklarar Jonas Westerberg och tillägger:

– Dessutom måste utbildningen ha ett internationellt perspektiv.

Han säger att exempel på patentintensiva branscher är telekom och läkemedel.

Chalmers MBA-utbildning, Handelshögskolan i Göteborg och Center for International Property Studies i Göteborg är de enda lärosäten som ger managementkurser i värdering och riskbedömning av immaterialrättsliga tillgångar.