Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Få utbildningar belyser värdering av varumärken

Svenska managementutbildningar berör sällan eller aldrig frågor om hur patent och varumärken ska värderas. Endast 3 av 66 högskolekurser tar upp frågor om värdering och riskanalys av immaterialrättsliga tillgångar. Följden blir att större företag får svårt att leva upp till ny lagstiftning om hur immaterialrättsliga tillgångar ska redovisas vid förvärv. Det anser Awapatent AB, ett konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd).

– Handelshögskolorna och universiteten måste helt ha missat de senaste årtiondenas utveckling som entydigt visar att patent och varumärken får allt större betydelse för företa gens konkurrenskraft. I dag är det inom många branscher lika viktigt att kunna värdera ett patents betydelse som att kunna läsa ett bokslut, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent.

– Visst vore det värdefullt om fler utbildades att känna till förutsättningarna för exploatering av patenträtt, anser Jonas Westerberg, delägare i Rydin-Carlsten Advokatbyrå i Stockholm och specialiserad på immaterialrättsliga frågor.

Han menar att specialkunskap om patent och immaterialrätt, inklusive värderingsfrågor, finns att tillgå – exempelvis bland advokater, patentingenjörer och revisorer – men att ett utbildningsbehov finns i managementledet.

– Det är en särskild utmaning att få till stånd rätt utbildning för att ge den tvärkompetens som behövs – en blandning av juridik, ekonomi och teknik, förklarar Jonas Westerberg och tillägger:

– Dessutom måste utbildningen ha ett internationellt perspektiv.

Han säger att exempel på patentintensiva branscher är telekom och läkemedel.

Chalmers MBA-utbildning, Handelshögskolan i Göteborg och Center for International Property Studies i Göteborg är de enda lärosäten som ger managementkurser i värdering och riskbedömning av immaterialrättsliga tillgångar.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...