Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Småföretag prisade för bästa årsredovisning

Carmen Systems AB vann årets tävling om bästa årsredovisning för småföretag. Carmen Systems är ett IT-företag i Göteborg med inriktning på logistiklösningar inom transportområdet. Kommunikationsföretaget Gullers Grupp, Stockholm, och läkemedelsbolaget Orexo AB, Uppsala, belönades med hedersomnämnanden.

Enligt juryn har Carmen Systems åstadkommit: ”En föredömligt klar, innehållsrik och grafiskt luftig årsredovisning rörande system för flyg- och järnvägskommunikation, som trots att den uteslutande är på engelska inte vänder läsaren ryggen.”

Gullers Grupp omnämndes för att företagets årsredovisning ”på ett enkelt och tilltalande öppet sätt och i ett hanterligt format presenterat sin verksamhet och ekonomi”.

Orexo har enligt juryn: ”En ambitiös, instruktiv och påkostad årsredovisning där såväl den redan insatte som den fåkunnige får god kunskap om ett komplicerat verksamhetsområde.”

Prisutdelningen sker den 6 september vid Föreningssparbankens konjunkturdag. I juryn ingår representanter från Föreningssparbanken liksom IREV/Biznizz Upgrade, Svenska Dagbladet, Svensk Industriförening samt Ekonomiinformatörerna.

Vinnare sedan starten 1996

Redovisningsår

År

Namn

1995

1996

Medivir AB, Huddinge (medicinsk forskning)

1996

1997

New Wave Group AB, Leråker (profilkläder)

1997

1998

Sendit AB, Stockholm (dataföretag)

1998

1999

AB Konftel, Umeå telekommunikation)

1999

2000

INAC AB, Jönköping (teknikkonsulter)

2000

2001

Meditelligence AB, Göteborg (it-företag – medicin)

2001

2002

Persea AB, Stockholm (hårvårdsprodukter)

2002

2003

Persea AB, Stockholm

2003

2004

Specialfastigheter Sverige AB, Linköping (fastighetsförvaltning)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...