Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Visste du ...

Manliga revisorer tenderar att ha partners som arbetar inom kommunal verksamhet, exempelvis sjuksköterskor eller lärare. Kvinnliga revisorer tenderar däremot att välja partners med yrken som liknar deras egna, exempelvis ekonomer.

Källa: Ett forskningsprojekt om revisorers karriär och arbetssituation av forskare vid Växjö högskola och Ekonomihögskolan i Lund