Innehåll

Balans nr 1 2006

Notringar: Nya ansikten i Examensrådet

Revisorsnämnden (RN) har förordnat ledamöter till nämndens examensråd. Ledamöterna kommer att sitta i nämnden från 1 januari 2006 till 31 december 2008.

Tre av nämndens tidigare ledamöter förordnades för en ny period. Auktoriserade revisorn Ulla Nordin Buisman är, liksom tidigare, ordförande. Professor emeritus Bertil Gandemo och professor Jan-Erik Gröijer har också varit med tidigare. Två nyval har dock gjorts: Hans Åkervall, auktoriserad revisor KPMG Bohlins i Stockholm, och Maria Östman, auktoriserad revisor hos Revidacta Revision i Härnösand.