Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Revision på EU-nivå

I början av december möttes cheferna för de nationella europeiska revisionsmyndigheterna och den Europeiska revisionsrätten (utövar revision över EU:s myndigheter och institutioner). Mötet hölls i Stockholm.

Ett av resultaten från mötet var att de nationella myndigheterna nu säger sig villiga att försöka förbättra effekterna av revisionen för att öka möjligheterna till ansvarsutkrävande inom EU-området.

– Mera konkret innebär resolutionen bland annat att cheferna för de nationella revisionsorganen ställer sig bakom pilotprojekt för nya samarbetsområden och att man genom nationella revisionsinsatser ska eftersträva att bidra till förbättrandet av systemen för internkontroll, säger riksrevisor Eva Lindström.

Beslut fattades också om hur revisionsmyndigheternas möten ska kunna bli än mer effektiva i framtiden.