Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Etikgläfset – vad ska vi ha det till?

Fredrik Erixson, chefekonom på tankesmedjan Timbro, och Sasja Beslik, chef för etikanalys hos Banco fonder har inte samma syn på framtiden för bl.a. etiska fonder.

– Vi går mot helt fantastiska tider. Men kastrera inte utvecklingen [i tredje världen] med stadgar och regler som är avsedda för oss [i den industrialiserade världen] och som vi inte hade när vi var i motsvarande utvecklingsskede, var Fredrik Erixsons budskap i en duell med Sasja Beslik under titeln ”Etikgläfset – vad ska vi ha det till?” Debatten hade arrangerats av IREV, FAR, ICC och Svenskt Näringsliv i samband med att man presenterade det svenska företag som nominerats Europatävlingen om bästa hållbarhetsredovisning.

Sasja Beslik höll i princip med Fredrik Erixson men menade att ”om vi fortsätter som idag så blir det ingen förbättringar på lång sikt”. Han menade att det inte behövs övergripande regler eller specifika rapporter utan vad han och hans kollegor som sysslar med att analysera företags finanser efterfrågar är ”att få reda på hur företag hanterar specifika problem i specifika länder”.