Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Etikgläfset – vad ska vi ha det till?

Fredrik Erixson, chefekonom på tankesmedjan Timbro, och Sasja Beslik, chef för etikanalys hos Banco fonder har inte samma syn på framtiden för bl.a. etiska fonder.

– Vi går mot helt fantastiska tider. Men kastrera inte utvecklingen [i tredje världen] med stadgar och regler som är avsedda för oss [i den industrialiserade världen] och som vi inte hade när vi var i motsvarande utvecklingsskede, var Fredrik Erixsons budskap i en duell med Sasja Beslik under titeln ”Etikgläfset – vad ska vi ha det till?” Debatten hade arrangerats av IREV, FAR, ICC och Svenskt Näringsliv i samband med att man presenterade det svenska företag som nominerats Europatävlingen om bästa hållbarhetsredovisning.

Sasja Beslik höll i princip med Fredrik Erixson men menade att ”om vi fortsätter som idag så blir det ingen förbättringar på lång sikt”. Han menade att det inte behövs övergripande regler eller specifika rapporter utan vad han och hans kollegor som sysslar med att analysera företags finanser efterfrågar är ”att få reda på hur företag hanterar specifika problem i specifika länder”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...