Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Svenska industriföretag är dåliga på att mäta risk

Svenska industriföretag är dåliga på att mäta och rapportera operationella risker till styrelsen. Det visar en rapport från KPMG där de 60 största svenska industriföretagens treasuryavdelningar ingår.

Endast nitton procent av börsens största industriföretag har en daglig riskmätning, trots den volatila finansmarknad de arbetar på. 23 procent av företagen mäter risk en gång per vecka och knappt hälften gör det månadsvis.

Den största riskexponeringen finns inom valuta, räntor och råvaror. Rapporteringen till styrelsen om dessa risker är i de flesta fall bra, däremot rapporterar bara en tredjedel av företagen operationella risker till styrelsen. Endast nio procent testar regelbundet sina dokumenterade planer för störningar mot sin treasuryverksamhet.