Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Företagen rapporterar allt fler ekonomiska brott

Allt fler företag drabbas av ekonomisk brottslighet. Det visar en internationell undersökning som Öhrlings PricewaterhouseCoopers har gjort i samarbete med Martin-Luther Universität i Halle-Wittenberg.

Bland svenska företag uppger 35 procent att de har utsatts för någon typ av ekonomisk brottslighet under de senaste två åren, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2003. Ökningen är i linje med den internationella trenden – globalt har den ekonomiska brottsligheten ökat med åtta procentenheter under perioden.

Andelen svenska företag som har drabbats är dock något lägre än genomsnittet i Västeuropa där hela 42 procent anger sig ha drabbats. En förklaring till detta kan vara att de svenska företag som ingår i studien i genomsnitt är mindre än övriga företag. Studien visa nämligen att stora företag drabbas i större utsträckning än mindre företag.

I motsvarande undersökning från år 2001 angav 28 procent av de europeiska företagen att de hade varit utsatta för ekonomisk brottslighet någon gång under den senaste tvåårsperioden.

– En tänkbar orsak till ökningen av andelen drabbade företag kan vara de senaste årens skärpta regelverk i många länder och att företagen pressats att bli mer effektiva i arbetet att upptäcka oegentligheter, säger Ulf Sandlund, ansvarig för den specialistgrupp hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers som på uppdragsbasis arbetar med faktainsamling och analys i samband med misstänkta oegentligheter.

Den vanligaste typen av ekonomiska brott är förskingrings- och trolöshetsbrott. Även bedrägeri, vilseledande redovisning och korruption är frekvent förekommande.

Hälften av de brott som drabbar svenska företag begås av anställda i den egna organisationen, oftast av personer i företagsledande ställning eller chefer på mellannivå. Det är också vanligt att kunder och leverantörer är involverade.

Undersökningen baseras på intervjuer med ledande befattningshavare i mer än 3 600 företag i 34 länder. I studien ingår 75 svenska företag.

Även Ekobrottsmyndigheten (EBM) har noterat en ökning av antalet anmälda ekobrott. Enligt EBM:s uppgifter har den ekonomiska brottsligheten ökat med 47 procent mellan 2001–2004, samtidigt som mörkertalet är stort. Ekobrotten gäller alltifrån användning av svart arbetskraft till aggressiva övertaganden av företag.

Ekobrotten begås bland annat av kriminella nätverk som använder sig av ekonomisk brottslighet för att tvätta pengar från annan brottslig verksamhet. En annan grupp är näringsidkare med en legal och en illegal verksamhet som har ekobrott som ”affärsidé”. Ytterligare en stor grupp är enmans- eller fåmansföretagare.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...