Innehåll

Balans nr 1 2006

Ett betalningsområde inom EU

Ett nytt förslag som gör det enklare, billigare och säkrare med elektroniska betalningar över landgränserna inom EU har lagts fram av EU-kommissionen. Alla medlemsstater har för närvarande sina egna regler för betalningar, och de årliga kostnaderna för betalningsöverföringar mellan dessa uppsplittrade system ligger på 2–3 % av BNP. Det föreslagna direktivet, som går under namnet ”Ny rättslig ram” kommer att garantera att tillträdet till betalningsmarknaderna blir rättvist och öppet och att konsumentskyddet utökas och standardiseras. Konsumenterna kommer att betala mindre för grundläggande banktjänster, den genomsnittliga årliga kostnaden för detta varierar från 34 euro i Nederländerna ända upp till 252 euro i Italien.

Kommissionären för den inre marknaden och tjänster, Charlie McCreevy, har följande att säga om det nya förslaget: ”Enklare, billigare och snabbare betalningar – det gemensamma betalningsområdet kommer att vara till gagn för alla européer och medföra stora besparingar för EU:s ekonomier i storleksordningen 50–100 miljarder euro per år. Att kunna betala sina varor och tjänster överallt i EU precis som man gör hemma kommer att innebära en helt ny dimension för alla inköp och göra EU ännu mer konkret för oss alla. Den enkla, tillförlitliga rättsliga ram som vi föreslår i dag är ett stort steg framåt mot ett förverkligande av allt detta. Vi kommer att samarbeta med branschen och Europeiska centralbanken så nära som möjligt för att se till att förslaget omsätts i verklighet senast år 2010. Jag räknar med att bankbranschen, som är ansvarig för att avskaffa de tekniska hindren som står i vägen för ett gemensamt eurobetalningsområde, kommer att påskynda sitt arbete.”

Fördelarna med det nya systemet är många. Direktivet kommer exempelvis, när det antagits, att göra det möjligt att använda autogirering för betalningar till andra EU-länder. Det är för närvarande inte möjligt inom EU. De kostnader som leverantörerna av betalningstjänster har för att följa lagar och förordningar kommer att minska och direktivet kommer även att skapa konkurrens dem emellan, eftersom det leder till större valfrihet och inga reella skillnader mellan betalningssystemen för inrikes och utrikes transaktioner.

Direktivet ger standardiserade rättigheter och skyldigheter för tjänsteleverantörer och användare av betalningstjänster inom EU, med särskild tonvikt på ett gott konsumentskydd. Här ingår en obligatorisk standardtidsram på en dag för utförandet av betalningar, betalningsleverantörens ansvar för att betalningen utförs korrekt samt en garanti för att betalningen är fullständig och sker i tid.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...