Innehåll

Balans nr 1 2006

Boknyheter

Gasen i botten! Allt ska gå snabbt. Vad vi tar till oss, vad vi producerar och hur vi reagerar på det som snabbt rusar förbi i etern.

I höstas hade Lucas Svenssons pjäs Le WEEK-END premiär på Dramaten i Stockholm. Det var en personlig skildring i dramatisk form av de våldsamma händelserna i Paris. Det tog cirka en vecka från att beslut fattades om att pjäsen skulle skrivas tills den sattes upp på Dramaten. Skådespelarna läste innantill (förmågan att lära sig utantill har trots allt vissa gränser!) till ljudillustrationer och filmavsnitt.

Dramatens experiment är ett tecken i tiden.

Med möjligheter att nå och nås dygnet runt, överallt, kryper informationen allt närmare inpå oss. Både i tid och rum.

Bokbranschen har också förändrats med denna nya tidsanda. Bokutgivning har blivit en färskvara. Böcker ska ligga rätt i debatten. I alla fall de böcker som inte riktigt står på egna ben.

”Trendkänslighet” säger någon. ”Populism” menar en annan.

Faktum är dock att bokbranschen allt oftare hakar på aktuella ämnen. En bra illustration är alla de böcker som kommer att publiceras inför nästa års fotbolls-VM: Det blir allt från fotbollslegenden Pelés memoarer till fakta om vad fotboll egentligen är.

Ibland kan tempot ge stress och stress ge sjukdom.

”Duktighetssyndromet” (Wombri Förlag; 155 s.) av Monica Renstig och Hélène Sandmark är populärversionen av en forskningsstudie om hur långtidssjukskrivningen ökat markant bland högre avlönade kvinnliga tjänstemän. I studien har ett antal sjukskrivna kvinnor i åldern 30–52 intervjuats. Gemensamt för dem är att de alltid haft viljan att vara duktiga. En av kvinnorna förklarar: ”Jag är strikt uppfostrad, min pappa var revisor.” (!)

En slutsats som forskarna drar är att kvinnorna ”är unga och har jobbat på utan att lägga så mycket kraft på att skapa nyttiga relationer ... högre upp i hierarkin. Därmed har de inte hunnit skaffa sig insikter i de spelregler som gäller i arbetslivet ...”

I boken ges konkreta råd till kvinnorna, exempelvis ”Ge ett nytt jobb chansen ett par månader. Om det känns fel: Byt jobb!” Men även arbetsgivare får handfasta tips hur de ska kunna förebygga stress hos medarbetarna: ”Ge henne en mentor som kan vägleda och lära henne spelreglerna.”

En annan form av spelregler förmedlas i den nyutkomna boken ”Frågor på bolagsstämman” (FAR Förlag; 223 s.). Boken vänder sig till alla som vill förbereda sig inför en bolagsstämma – exempelvis revisorerna som får tips om frågor som de kan tänkas få på en stämma. Det är sjätte upplagan av boken som bl.a. anpassats till den nya Aktiebolagslagen och Koden för bolagsstyrning.

Ett tecken i tiden är att utgivningen av ljudböcker växt. Nu kan vi göra flera saker samtidigt: både njuta av en bok och exempelvis köra bil. Och eftersom det påstås att ett gott skratt förlänger livet så kan kanske ”Det bästa ur Public Service” (Pan Hörböcker/Norstedts Förlagsgrupp) vara en bra start på det nya året. På en cd finns ett urval av de satirer som levereras varje vecka i Godmorgon, världen! i Sveriges Radio Pi.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...