Innehåll

Balans nr 1 2006

FAR-Dagen 2005

2005 ÅRS FAR-dag inleddes med en elva minuter lång film om FAR:s verksamhet och framtiden, ”Från intresseförening till branschorganisation”. (Ni som missade premiären kan se filmen på FAR:s hemsida <www.far.se>.)

Cirka 200 deltagare hade mött upp den 25 november på Operaterrassen i Stockholm. Nytt för året var att dagen var uppdelat på ett öppet program och ett internt program.

FAR:s ordförande Lars Träff hälsade alla välkomna och sedan fortsatte förmiddagen med två debatter; en debatt om storföretagens villkor och en debatt om entreprenörsvärlden.

Efter lunch var det internt program med bland annat en frågestund med FAR:s presidium och FAR:s årsstämma.

Vad tyckte du om FAR-filmen?

Marie Grenholm:

Filmen var ”fartig”. Det är bra. Jag tror det kan fungera att visa den internt på byråerna (alla är ju inte revisorer), men också för kunder. Kanske för att förklara vilka frågor som är viktiga men även som en ingång till att förklara revisorns roll.

Christer Nilsson:

Jag tyckte den var jättebra! Jag tycker om att den tar upp den historiska utvecklingen av branschen. Jag tycker också att den beskriver FAR:s verksamhet och övergången till en branschorganisation på ett bra sätt. När jag såg den tänkte jag att detta bör medarbetarna på byrån också se, jag ska se om det går att ordna på något sätt.

Maria Landén:

Filmen var bra. Den är ett nytt grepp. Den fungerade bra som inledning på FAR-dagen och satte en bra ton. Den bör kunna användas på byråerna och visas för alla som inte var här och som inte vet vilka frågor som diskuterades.