Innehåll

Balans nr 1 2006

Hur är det att vara entreprenör i Sverige idag

Fyra röster från entreprenörssverige var inbjudna till FAR-dagen för att tala om entreprenörernas vardag; Hans Börsvik, revisor, Ulf Christoffersson, bankman, Carl-Gustav Gejde, småföretagare och Salvatore Grimaldi, ordförande i Företagarna.

– Ja, det har ju inte blivit enklare [att vara entreprenör]. Det är mycket som har blivit mer komplicerat, konstaterade Ulf Christoffersson inledningsvis.

Carl-Gustav Gejde menade att det är ett bra klimat för entreprenörer i Sverige, men efterlyste enklare regler.

– Vi kan inte hålla på och fördjupa oss i regler, vi ska ju koncentrera oss på affärerna, sa han.

Samtliga var överens om att entreprenörskap är en livsstil – ett sätt att leva. ”Hög grad av frihet i kombination med hårt arbete”, sammanfattade Salvatore Grimaldi entreprenörens vardag.

Hur ska då unga människor lockas att bli entreprenörer?

Carl-Gustav Gejde, som själv är uppvuxen i en företagarefamilj, menade att dagens företagare har mer att förlora än äldre generationers företagare och att det kan ha en negativ inverkan på benägenheten att starta företag.

– En högutbildad ung person får ju lätt anställning inom ett stort företag, sa han.

Salvatore Grimaldi tog upp tråden och sa att entreprenörskap ofta uppstår ur kriser.

– Se på Italien, där är det ingen som ”tar hand om en”. Man startar företag och kan bara vinna på det, sa han.

Hans Börsvik instämde.

– Det skapas ofta nya företag när det har uppstått en kris och människor tvingas att ta hand om sin situation. Men har man ett jobb i ett stort företag så är det nog ett ganska stort steg att släppa det och kasta sig ut i det okända.

Salvatore Grimaldi menade att det finns två typer av entreprenörer; de som inte låter sig påverkas av komplicerade regelverk utan startar företag ändå och de som behöver gynnsamma förutsättningar för att förverkliga sina företagsidéer.

– För den stora gruppen latenta entreprenörer tror jag att enklare regler skulle spela en stor roll, sa Salvatore Grimaldi.

Vilka förenklingar är det då som skulle behövas för att få fler att ge sig in på entreprenörsbanan?

– Det behövs förenklingar i stort som i smått. En viktig del är arbetsrätten – det måste bli lättare att anställa folk, men även att avskeda folk, sa Hans Börsvik.

Salvatore Grimaldi lyfte fram sjuklönereformen som exempel på regler som hämmar entreprenörsandan i Sverige.

– Jag tror att oron för sjuklönereformen spelar stor roll. Men det finns många bitar att se över, som att förenkla administrationen gentemot myndigheter, sa han.

Salvatore Grimaldi nämnde tre punkter för att få fart på företagandet; gör företagande mer lönsamt, gör företagande mindre riskfyllt och gör det lättare att driva och starta företag.

– Då kommer vi att få se fler entreprenörer, sa han.

Carl-Gustav Gejde ansåg att det är mycket svårt för en företagare att överblicka alla regler och att förutse hur reglerna kommer att se ut i framtiden, vilket hämmar företagandet. Detta gäller inte minst när en företagare överväger att anställa arbetskraft.

– Det är väldigt svårt att veta vad som gäller när reglerna ändras hela tiden. Följden blir att många anlitar underentreprenörer i stället för att anställa folk, sa Carl-Gustav Gejde.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...