Innehåll

Balans nr 1 2006

Hur är det att vara entreprenör i Sverige idag

Fyra röster från entreprenörssverige var inbjudna till FAR-dagen för att tala om entreprenörernas vardag; Hans Börsvik, revisor, Ulf Christoffersson, bankman, Carl-Gustav Gejde, småföretagare och Salvatore Grimaldi, ordförande i Företagarna.

– Ja, det har ju inte blivit enklare [att vara entreprenör]. Det är mycket som har blivit mer komplicerat, konstaterade Ulf Christoffersson inledningsvis.

Carl-Gustav Gejde menade att det är ett bra klimat för entreprenörer i Sverige, men efterlyste enklare regler.

– Vi kan inte hålla på och fördjupa oss i regler, vi ska ju koncentrera oss på affärerna, sa han.

Samtliga var överens om att entreprenörskap är en livsstil – ett sätt att leva. ”Hög grad av frihet i kombination med hårt arbete”, sammanfattade Salvatore Grimaldi entreprenörens vardag.

Hur ska då unga människor lockas att bli entreprenörer?

Carl-Gustav Gejde, som själv är uppvuxen i en företagarefamilj, menade att dagens företagare har mer att förlora än äldre generationers företagare och att det kan ha en negativ inverkan på benägenheten att starta företag.

– En högutbildad ung person får ju lätt anställning inom ett stort företag, sa han.

Salvatore Grimaldi tog upp tråden och sa att entreprenörskap ofta uppstår ur kriser.

– Se på Italien, där är det ingen som ”tar hand om en”. Man startar företag och kan bara vinna på det, sa han.

Hans Börsvik instämde.

– Det skapas ofta nya företag när det har uppstått en kris och människor tvingas att ta hand om sin situation. Men har man ett jobb i ett stort företag så är det nog ett ganska stort steg att släppa det och kasta sig ut i det okända.

Salvatore Grimaldi menade att det finns två typer av entreprenörer; de som inte låter sig påverkas av komplicerade regelverk utan startar företag ändå och de som behöver gynnsamma förutsättningar för att förverkliga sina företagsidéer.

– För den stora gruppen latenta entreprenörer tror jag att enklare regler skulle spela en stor roll, sa Salvatore Grimaldi.

Vilka förenklingar är det då som skulle behövas för att få fler att ge sig in på entreprenörsbanan?

– Det behövs förenklingar i stort som i smått. En viktig del är arbetsrätten – det måste bli lättare att anställa folk, men även att avskeda folk, sa Hans Börsvik.

Salvatore Grimaldi lyfte fram sjuklönereformen som exempel på regler som hämmar entreprenörsandan i Sverige.

– Jag tror att oron för sjuklönereformen spelar stor roll. Men det finns många bitar att se över, som att förenkla administrationen gentemot myndigheter, sa han.

Salvatore Grimaldi nämnde tre punkter för att få fart på företagandet; gör företagande mer lönsamt, gör företagande mindre riskfyllt och gör det lättare att driva och starta företag.

– Då kommer vi att få se fler entreprenörer, sa han.

Carl-Gustav Gejde ansåg att det är mycket svårt för en företagare att överblicka alla regler och att förutse hur reglerna kommer att se ut i framtiden, vilket hämmar företagandet. Detta gäller inte minst när en företagare överväger att anställa arbetskraft.

– Det är väldigt svårt att veta vad som gäller när reglerna ändras hela tiden. Följden blir att många anlitar underentreprenörer i stället för att anställa folk, sa Carl-Gustav Gejde.