Innehåll

Balans nr 1 2006

Många tog chansen att fråga FAR:s presidium

Kanske var det inte som i sagan om Snövit, där spegeln kunde sia om framtiden, men många av de frågor som ställdes och funderingar som framfördes under FAR-dagens frågestund gällde det planerade samgåendet mellan revisorsorganisationerna FAR och SRS. Lars Träff, ordförande för FAR, inledde med att bl.a. avisera en pristävling som ska utlysas för att få förslag till den nya organisationens namn.

Någon frågade: Vilka sitter i tävlingsjuryn? Svaret löd: SRS:s styrelse och FAR:s presidium.

Blir inte en ny revisorsorganisation urvattnad om revisionsplikten tas bort? funderade en deltagare. Nej, blev svaret.

– Se på England, där väljer många små företag att ha kvar revisorn utan revisionsplikt. Och så är det bra för branschen om en organisation har ett helhetsgrepp.

Publiken höll med: Samgåendet är bra. ”Det är hög tid att vi talar med en röst och får bort överlappande verksamheter.”

Någon i publiken menade att det är viktigt att FAR visar sig mycket offentligt, bl.a. för att klargöra vad en revisor gör. Samme person tyckte att FAR redan blivit något bättre på att synas.

Om allt för krångliga revisionsstandarder hade både publik och FAR:s presidium åsikter: ”FAR bör uppmana [standardskrivande organisationer] att de bara ska skriva det som är väsentligt”, menade en revisor i publiken. Presidiet ansåg bl.a. att det bästa sätter att göra en bra revision är att ”kunna sin RS”.

Förväntningsgapet och hur detta ska kunna överbryggas var också på tapeten. Huruvida revision ska omfatta även exempelvis hållbarhetsredovisning, var en av frågorna. Alla tycktes eniga om att det är en pedagogisk utmaning att framföra vilka revisorns uppgifter egentligen är – inte vad allmänhet och kunder oftast tror att revisorn gör. ”Vi själva är ofta dåliga på att informera våra kunder”, menade en revisor. ”Det är inte vi själva som bestämmer vad en revision innebär. För att överbrygga förväntningsgapet behöver vi den branschorganisation vi talat om idag.”