Innehåll

Balans nr 1 2006

Många tog chansen att fråga FAR:s presidium

Kanske var det inte som i sagan om Snövit, där spegeln kunde sia om framtiden, men många av de frågor som ställdes och funderingar som framfördes under FAR-dagens frågestund gällde det planerade samgåendet mellan revisorsorganisationerna FAR och SRS. Lars Träff, ordförande för FAR, inledde med att bl.a. avisera en pristävling som ska utlysas för att få förslag till den nya organisationens namn.

Någon frågade: Vilka sitter i tävlingsjuryn? Svaret löd: SRS:s styrelse och FAR:s presidium.

Blir inte en ny revisorsorganisation urvattnad om revisionsplikten tas bort? funderade en deltagare. Nej, blev svaret.

– Se på England, där väljer många små företag att ha kvar revisorn utan revisionsplikt. Och så är det bra för branschen om en organisation har ett helhetsgrepp.

Publiken höll med: Samgåendet är bra. ”Det är hög tid att vi talar med en röst och får bort överlappande verksamheter.”

Någon i publiken menade att det är viktigt att FAR visar sig mycket offentligt, bl.a. för att klargöra vad en revisor gör. Samme person tyckte att FAR redan blivit något bättre på att synas.

Om allt för krångliga revisionsstandarder hade både publik och FAR:s presidium åsikter: ”FAR bör uppmana [standardskrivande organisationer] att de bara ska skriva det som är väsentligt”, menade en revisor i publiken. Presidiet ansåg bl.a. att det bästa sätter att göra en bra revision är att ”kunna sin RS”.

Förväntningsgapet och hur detta ska kunna överbryggas var också på tapeten. Huruvida revision ska omfatta även exempelvis hållbarhetsredovisning, var en av frågorna. Alla tycktes eniga om att det är en pedagogisk utmaning att framföra vilka revisorns uppgifter egentligen är – inte vad allmänhet och kunder oftast tror att revisorn gör. ”Vi själva är ofta dåliga på att informera våra kunder”, menade en revisor. ”Det är inte vi själva som bestämmer vad en revision innebär. För att överbrygga förväntningsgapet behöver vi den branschorganisation vi talat om idag.”

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...